Bydelsforening og Sup. Opstillingsmøde

Til alle medlemmer i Alternativet Svendborg,

Dette er ikke et nyhedsbrev, men et brev med info om ting der sker i lokalforeningen.
Brevet indeholder info om:

  • Ny bydelsforening
  • Dagsorden og præsentation af aspiranter til opstillingsmødet

Ny Bydelsforening

Vi kan fortælle at der nu bliver oprettet en lokal bydelsforening i Alternativet Svendborg. Bydelsforeningen hedder Alternativet 5762 Å, og vil dække lokalsamfundene i postnummer 5762.

En lokal gruppe af aktive medlemmer har taget initiativ til oprettelsen og inviterer alle interesserede til stiftende generalforsamling søndag d. 27. august kl. 14.30-17.00 på Vester Skerninge Friskole.

Initiativgruppen bag projektet har lavet en invitation der kan læses her Invitation_stift_bydelsforening.pdf (494.0 KB)

Vi er glade for initiativet og ser frem til et godt samarbejde med den nye forening.

Mvh
Lokalafdeling Svendborgs Bestyrelse


Opstillingsmøde
Kære medlem

Som du nok husker, har bestyrelsen valgt at indkalde til supplerende opstillingsmøde i henhold til vedtægterne.

Mødet afholdes:

mandag d. 4/9 kl. 18.30
Nordrelys, Christiansvej 45 A, Svendborg

Dagsorden:

1 . Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsen indstiller til medlemmerne at tilbagekalde Kamille Winds kandidatur
3. Godkendelse af nye aspiranter (se nedenfor)
4. Afstemning/aftale om de nye kandidaters placering på stemmesedlen. De tidligere godkendte beholder deres allerede bestemte plads, de nye placeres på efterfølgende pladser.
5. Evt

Det er snart et stykke tid siden vi har været samlet, vi glæder os til at se jer og håber på stort fremmøde.

med venlig hilsen

pbv

Erik Stent Pedersen
Forperson
Alternativet Svendborg.

Præsentation af aspiranter til godkendelse:
Lars Johannes Kristensen:

Jeg stiller op ved suppleringsvalget den 4. sep. hos Alternativet Svendborg for at blive en af Alternativets kandidater til kommunevalget den 21. november og vil derfor fortælle lidt om, hvem jeg er, hvor jeg har mine kompetencer og hvilke visioner jeg ser for mig i forholdet til Svendborg Kommune.

Først skal I vide, at jeg allerede er folketingskandidat og skulle jeg blive valgt ind i Svendborg kommunalbestyrelse, vil jeg træde tilbage som folketingskandidat og udelukkende koncentrere mig om arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Jeg bor i Hundstrup, i Den Selvforsynende Landsby (DSL), en såkaldt øko-landsby med halmhuse og lign., som ligger i udkanten af Svendborg Kommune og som er et landdistrikt-område i kommunen i forhold til Svendborg By. Min opmærksomhed vil derfor mere ligge i landdistrikterne i kommunen end i selve Svendborg By. Jeg synes netop, at Svendborg Kommunes landdistrikter har brug for større opmærksomhed i kommunalbestyrelsen end de ellers har fået siden kommune-sammenlægningen.

Da jeg er tidligere psykiatribruger er en af mine interesse- og kompetenceområder selvfølgelig psykiatriområdet og dermed også socialområdet i kommunen.

Mange af DSL’s rundvisningsgæster tilkendegiver stor interesse i at ville flytte på landet i lignende boformer, dog hvor der i stedet for ejermulighed skal være lejermulighed, samtidig med at det er muligt at have dyre- og grøntsagsproduktion til eget forbrug. Her kan Svendborg Kommune være med til at oprette en eller flere udflytterlandsbyer, hvor der bliver mulighed for at leje en bolig i stedet for at eje.

Det betinger dertil også, at den offentlige trafik bliver forbedret i landdistrikterne, således at folk vitterlig har mulighed for anden transport end at have en bil. Dertil foruden børne- og ungdomsinstitutioner og gerne også lilleskoler. Det vil om muligt give livet tilbage til landdistrikterne og ikke blot have alt centraliseret i kommunens større byer.

Det var kort – meget kort om hvem jeg er og hvilke visioner jeg har om Svendborg Kommune.

Vil du vide mere om mig, er du velkommen til at komme og hilse på mig, i Den Selvforsynende Landsby, skrive eller ringe til mig og det kan du på følgende adresse og tlf.nr.:

Højgårdsvej 7, Hundstrup
5762 Vester Skerninge
Tlf.nr. 29 84 04 07
Mail: lars.kristensen@alternativet.dk

Dit Livs vandretur - en digtsamling

Med de venligste hilsner
Lars J. Kristensen

Søren Lund Maaløe:

Jeg er 41 år og bor i Christiansminde med mine 2 børn, kone og kat.
Jeg er musiker og underviser (Fri- og efterskolelærer).
Jeg er oprindeligt fra Odense, født ind i en socialdemokratisk familie, fra dengang man stadig kunne genkende det parti. Jeg har derfor fået politik ind med modermælken og har deraf en naturlig interesse for samfundsanliggender. Min politiske interesser har dog ligget i dvale nogle år i takt med det politiske klima ændrede sig fra at være ‘for folketʼ, til at ende som personfnidder og for egen vindings skyld. Det var derfor en stor glæde da Alternativet opstod, og jeg lige pludselig hørte og så folk udtale mange af de tanker jeg selv har gået med, igennem årene.
HVORFOR KAN I IKKE SAMMENARBEJDE !!! Har jeg haft lyst til at råbe mange gange igennem årene. Ikke mindst fordi forskellene på de gamle partier ercskrumpet ind til nærmest ingenting. Som musiker, far og miljøinteresseret er mine mærkesager er Kultur, Børn og Unge og Natur.
Fjernelse af tilskud til kultur, dårlige normeringer i institutioner og ophævelse af randzoner og forbrug af alskens sprøjtegifte i vores landbrug er blandt mine fokusområder. Allermest tæller dog muliggørelsen af det ‘gode livʼ for alle, høj som lav. Disse tanker og problemstillinger vil jeg selvfølgelig uddybe, for dem det har relevans for.
Lad os bilægge stridigheder, internt som eksternt, se lighederne i stedet for den evige jagt på forskellene hos hinanden. Jeg er træt af den gammeldaws indstilling, ‘Kan du tælle til 90-mentalitetʼ og vil hellere forsøge at være lydhør, ordentlig og finde kompromisser, hvor man ikke kan få hele pakken.

Mvh
Søren Lund Maaløe