Budgettet for 2017

På bestyrelsesmødet 10/4 2017 blev budgettet besluttet.

Vi har ikke opgivet at få penge gennem crowdfunding, sponsorater og andet godt.
Men vi har ikke disponeret over penge vi ikke har.
Vi har disponeret 12.650,- (det vi havde på bankkontoen mandag den 10. april 2017) på følgende måde:


Foto af kandidater 1.650,-
Tovholder: Jacob Antvorskov
Note: Var allerede besluttet før dagens møde.


Presse, plakater, annoncer, facebook etc. 3.500,-
Tovholder: Jacob Antvorskov
Note: Presseteamets budget på 1.000,- er øget med 2.500

Presseteamets kommisorie er ændret med følgende bemærkninger:
Da presseteamet ikke kan nå at ordne alting og samtidig ikke er en syltekrykke, gælder følgende for kandidater: Hvis kandidatens oplæg til udmelding ikke er behandlet færdig inden 4 kalenderdage, udsender kandidaten selv efter bedste evne.


Partitelt 2.500,-
Tovholder: Vivi Arklint
Note: Teltet vil blive brugt ved events, markeder og festivaller.
Vi har købt et hvidt telt, så der kan trykkes logo mm. på.
Det havde været mere problematisk at få farverne til at passe med Alternativets logo på et grønt telt.

Konference 23.-24. september om Klima, økologi og merværdi i Odsherred 1.500,-
Tovholder: Peter Arklint
Note: Konferencen afholdes i Aksen og vi forventer indlæg fra Økologisk Landsforening, Kommunen, Nordisk Center for Lokale Fødevarer, lokale producenter, Rasmus Nordqvist og flere andre visionære.

Markeder, festivaller, folkemøder 1.500,-
Tovholder: Jørgen Sørensen
Note: Standpladser koster penge.

Reserve + diverse 2.000,-
Tovholder: Vivi Arklint
Note: Diverse fornuftige mindre udgifter. Kontakt Vivi og forvent ikke penge, før du afleverer et brugbart bilag