Budgetforlig 23 - vitaminer til valgkampen

Kære alternativister i København

Valgkampen til pladserne i folketinget er nu i fuld gang. Men sidste år gjaldt det Borgerrepræsentationen her i København. Og det har givet resultater!
Læs BR gruppens indlæg om budgetforliget for 2023 med Å aftryk over hele linien; klima, natur, nærdemokrati og retssikkerhed i det sociale system.

Lad det være inspiration til folketingsvalget 2022. Alternativet kan noget - også med få mandater. Christina og Birgitte er blot to af vores 12 gode kandidater i Storkreds København.

Hvis du har timer til overs. Kom endelig og hjælp os med valgkampen op til 1. november.

Hvis du er blandt dem der har forhåndsmeldt sig som tilforordnet eller som en del af en valgstyrelse
d. 1 november, så er vi superglade og taknemmelige fordi mange har meldt sig i denne omgang. Det giver energi og opmuntring, når Å-folket virkelig giver det skalle. Vi forventer tilmeldings links til jer fra valgsekretariatet meget snart.

Nyt fra Alternativet i Borgerrepræsentationen

Alternativets to folkevalgte på rådhuset, Christina og Birgitte, har haft travlt på det seneste. Vi har netop vedtaget Budgettet for 2023, og det trak en del overskrifter, fordi Socialdemokratiet for første gang i byens historie ikke er med i budgettet.

Christina og Birgitte er glade for, at Alternativet farver årets budgetaftale, der skaber flere gode initiativer. Selvom vi kun har to mandater, så synes vi, at vores mandater har fået stor indflydelse.

Vi har kæmpet miljøinitiativer ind i budgettet såsom naturgenopretning og naturbaseret stormflodssikring. Det gælder også klima, hvor København nu skal til at etablere flere solceller, og byen får sit første klimaborgerting og penge til at implementere en intern CO2-afgift. Ikke mindst får København Doughnut-modellen som styringsmodel. Værktøjet skal hjælpe med, at Københavns udvikling sker under sociale samt klima- og miljømæssige hensyn.

Vi får også styrket retssikkerheden på socialområdet og givet ressourcer til at styrke de frivillige bisidderordninger i jobcenteret, der allerede eksisterer. Der sidder mange frivillige klar til at hjælpe de borgere, der må have brug for en ved deres side i deres sagsbehandling. Vi giver nu Borgerrådgiveren ressourcerne til at gøre tilbuddene langt mere synlige og nemmere tilgængelige for borgerne.

Herudover, styrker vi nærdemokratiet og københavnernes stemme ved at etablere borgerforslag lokalt i København. Borgerforslagene bliver seriøse forslag, der skal kvalificeres af både forvaltning og 5.000 andre københavnere.

I pressen har skattelettelser været det store tema. Dog ønsker vi at slå fast, at det ikke kommer til at koste én krone i mistet velfærd. Det, der begrænser Københavns udgifter, er ikke kommunens pengekasse, men de udgiftslofter, som regeringen fastsætter for alle kommuner. Det betyder, at København hvert år inddriver flere penge i skat, end vi har fået lov at bruge.

Grønne hilsener

Alternativet København