Brunch og Årsmøde Alternativet Sønderborg Søndag den 23 april 2017

Kære Medlemmer i Alternativet Sønderborg

Den kommende søndag, den 23. april 2017, er en stor dag i Alternativet Sønderborg, der holder vi nemlig Årsmøde og fejrer Alternativet Sønderborgs 1 års fødselsdag!

Vi starter kl. 10 med en hyggelig brunch. Derefter har vi et politisk oplæg med vores unge lokale folketingskandidat Gorm Dalgaard.

Så går vi videre med selve generalforsamlingen og ikke mindst valg af endnu en kandidat til kommunalvalget i November. Efter Generalforsamlingen holder vi en runde med tid til ideudvikling og debat om Alternativets kommunalpolitik mm.

Så kom med til en sjov, hyggelig og interessant formiddag og sæt dit præg på Alternativet!

#Program for Årsmødet
Sted: Sønderborg Produktionshøjskole, Solglimt 4.
kl. 10.00 Brunch og hygge
kl. 10.30 Politisk indlæg af folketingskandidat Gorm Dalgaard
kl. 11.00 Generalforsamling
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer
 6. Valg
 7. a. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse efter behov
  b. Valg af bestyrelse samt minimum 2 suppleanter
  c. Valg af revisor
 8. Eventuelt.
  Ca. 12.15 Debat og ideudvikling om Alternativets kommunalpolitik mm.

Under pkt. 5 har vi forslag om nye vedtægter. Se forslaget her:
Forslag til nye vedtægter
Under pkt. 6a stiller Kirsten Marie Andreasen op som kandidat til kommunalvalget. Se opstillingsgrundlag her: Kirsten M. Andreasen
Tidligere i år valgte vi Paul Kjærgaard og Marian Paysen som kandidater.
Under punkt 6a genopstiller Karsten Fyhn, Stefan Kronborg, Silke Groth og Marian Paysen til bestyrelsen. Derudover opstiller Jannik Gorm Hansen til bestyrelsen.
Dorte Loff opstiller som suppleant.

En kort præsentation af Jannik Gorm Hansen:

Jannik Gorm Hansen, 45 år. Far til to drenge på 14 og 11. Lektor i Dansk og Historie og Master i IKT og Læring. Ansat på VUC Syd siden 2010.
Medstifter af Venligboerne i Sønderborg ud fra en aktivistisk tilgang, der mere og mere er ved at få en politisk stemme som jeg gerne vil bruge aktivt i Alternativet.

I må gerne give besked, enten på facebook her: Alternativet Sønderborg på Facebook
eller ved at sende en mail til undertegnede, så vi har en ide om, hvor meget vi skal købe ind til brunch.

Vi håber at se rigtig mange til årsmødet, så vi kan få sat gang i Sønderborg. Vi har brug for jer!

Husk: FLERE VED MERE

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Forperson
Alternativet Sønderborg