Brug din demokratiske stemme i udviklingen af Alternativets politik!

Kære medlem.

For at vi sammen kan udvikle den bedste politik, har vi brug for din stemme!

Dette er en kort opfordring til at være med til at påvirke Alternativets politik samt information om den politik, der er på tegnebrættet rundt omkring i landet.

AFSTEMNING: Religionspolitikken er nået til et kritisk punkt og har brug for din hjælp

En frivillig skrivegruppe har gennem de sidste tre år arbejdet med at udvikle Alternativets religionspolitik. De er nu i tvivl om, hvilken retning de skal gå i, før de færdigudvikler visionen, og de har brug for din hjælp. Læs mere og afgiv din stemme her.

Derudover:

  • I vores Politiske Katalog kan du se og give opbakning til fremsatte forslag. Det er afgørende, fordi forslagene skal have 50 stemmer, for at blive vedtaget til brug for alle folkevalgte. Her finder du lige nu forslag til Alternativets familiepolitik. De handler blandt andet om flere ressourcer til daginstitutionerne.

  • www.borgerforslag.dk: På den nyoprettede side kan alle borgere fremsætte og støtte forslag fra borgere, der kan blive fremsat direkte i folketingssalen. Lige nu kan du støtte blandet andet et forslag om Afskaffelse af uddannelsesloftet og om Statsborgerskab til børn født i Danmark.

image_0 (3)

Politik på tegnebrættet

Alternativet har netop lanceret et forslag til en social bæredygtig boligindsats.

Et digitalt bæredygtigt Danmark er lige blevet godkendt i Politisk Forum og lanceres snarest.

Visionen om Borgerløn: Her er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med visionen.

Hvis du har lyst til at hjælpe de nuværende arbejdsgrupper; har tanker om, eller allerede er i gang med, at skabe politik, og har brug for information omkring proces og muligheder, så tag fat i Anders fra Landssekretariatet (på anders.kalsboll@alternativet.dk eller skriv til ham på AlleOs).

Vi opfordrer jer alle til at sætte events om udvikling af politik (og andre spændende arrangementer) i kalenderen på AlleOs, så flest muligt kan deltage.

etprogressivteuropa_thumblogo

Europaparlamentsvalg 2019

Alternativet går til Europaparlamentsvalg i 2019. En arbejdsgruppe arrangerer en lang række Politiske Laboratorier, hvor folk i hele landet skal tale om EU-politik, med et særligt fokus på Alternativets holdning til de danske EU-forbehold. Se oplægget og vær med i samtalen på Dialog.

De Politiske Laboratorier afholdes i alle storkredse i marts måned. Hold øje med kalenderen på AlleOs.

Kontakt: andreas.smith@alternativet.dk

Kærlig hilsen
Landssekretariatet


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk