Brev fra forpersonen + årsmøde indkaldelse

Kære østjyske alternativister
Nu er det vist tid til en lille hilsen fra jeres forperson i storkredsbestyrelsen!

KV/RV-21
Så gik sommerferien, og vi er nu på den anden side, hvor vi for alvor skal i gang med valgkampen. Mange er allerede godt i gang, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke længere er så mange til at trække læsset, som vi engang var. Derfor kommer vi til at knokle alle som én, hvis vi skal lykkes med at blive set og hørt og taget i betragtning som et seriøst parti af vælgerne. Det er nu, vi skal ud at vise, at vi stadig er her, og at vi stadig står fast på den forandringspolitik, der i sin tid satte Alternativet på landkortet.
Jeg ved, det til tider vil føles hårdt og som en næsten umulig opgave at løfte, men hæng i, og prøv undervejs at finde ud af, hvad der giver energi tilbage. Det er måske dér, du skal dvæle lidt og suge til dig, inden du går videre. Under alle omstændigheder: Tak, fordi at du fortsat lægger dit hjerte og dine arbejdstimer i Alternativet og kampen for en mere bæredygtig og “grøn” verden!

Bestyrelsen og årsmøde
I storkredsbestyrelsen har vi kørt på lidt lavere blus, end godt er, over en længere periode, da flere medlemmer på skift har følt sig pressede både privat og arbejdsmæssigt. Et vigtigt hængeparti, som vi fx er meget bevidste om, vi ikke er kommet i hus med, er sammenlægningen af de lokalforeninger, der mangler liv. Lige nu ligger det projekt i dvale. Vi har dog via vores forpersonmøder - hvor alle forpersoner i storkredsen har været inviteret - forsøgt at være i kontakt og at holde hinanden orienterede på tværs af storkredsen.

Og så har der jo været coronaen, som har smidt grus i maskineriet igen og igen. Én god ting er der dog kommet ud af det, nemlig at vi har fået etableret nye gode vaner med Zoom, så vi bruger mindre tid på transport til og fra møder. Med andre ord forsøger vi at holde fanen højt og som minimum at afholde de møder, vi skal i flg. vedtægterne.

Og nu skal det hele jo heller ikke være en klagesang – der er stadig meget at glæde sig over, fx at der trods alt er så mange gode kræfter tilbage. Det er værd at fejre, og det vil vi gøre ved at invitere jer alle til årsmøde med fælles madlavning og hygge. Vi trænger til at komme hinanden lidt mere ved, end vi ellers har tid og overskud til. Skriv derfor denne dag i din kalender: lørdag den 2. oktober.
Pt. prøver vi at finde en ramme (måske i Stjær), hvor vi har plads til lidt mere udfoldelse og til at gøre det mere festligt, end vi plejer – og der bliver muligvis brug for samkørsel. Men det vigtigste er, at så mange som muligt deltager. Så hiv fat i alle, du kender i storkredsen, og lad os hygge og grine sammen og inspirere hinanden.

… nu også forperson for HB
Som det nok er kommet de fleste for øre, er Mark Desholm (landsmødevalgt forperson) pr. 1. aug. blevet ansat som vores nye sekretariatschef. Dette har resulteret i at Hovedbestyrelsen har måtte omkonstituere sig, og valget af ny forperson er faldet på mig. Det har sandt at sige kostet mig mange overvejelser at beslutte, om jeg ville opstille til posten, og det er også med stor ydmyghed jeg har taget opgaven på mig. Samtidig er jeg nu klar til at gøre mit bedste, og jeg håber, at I vil hjælpe mig med at lykkes ved at sige til, hvis der er noget I undrer jer over, eller hvis I har gode idéer til, hvor HB´s forperson bør vise flaget. Jeg vil under alle omstændigheder gerne høre fra jer om stort og småt, og hvad I går og er optagede af. Så ring, skriv og invitér mig!

Og i samme forbindelse kunne det måske give mening, at en anden tog over som forperson i storkredsen, nu hvor jeg har fået en anden stor opgave at forvalte. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at prikke til egnede kandidater og spørge, om de ikke skulle opstille til bestyrelsen på vores årsmøde 2. okt.

Og så en lille opsang
Lokalerne i Jægergårdsgade skal brugerne være opmærksomme på at forlade på en måde, hvor man tager sit eget affald med sig - det gælder også tomme flasker og emballage med madrester. Det er ikke i orden, at vi lader det være WorldPerfects problem at skaffe sig af med vores affald. Og så skal man, som den sidste der går, altid tjekke om kaffemaskinen er slukket.

Det var vist alt for nu. Vi vender tilbage med meget mere info om årsmødet så hurtigt vi kan. Og husk det nu: lørdag den 2. oktober skal i kalenderen!

Grønne og kærlige hilsner
Trine Aslaug Hansen
Forperson Storkreds Østjylland
Alternativet
Mobil: 30138008