Brev fra formanden

Kære medlem af Alternativet i Aarhus
Dette er en ganske særlig og unik henvendelse til dig og til alle Alternativets medlemmer
I 2017 er det kommunalvalgsår og første gang at Alternativet stiller op for at medvirke i udviklingen af det fantastiske sted, som vi bebor. Vi ønsker at Alternativet, ved at blive repræsenteret i byrådet, kan bringe bæredygtig tænkning ind i alle områder af byens liv.
Hvis vi ser på den store interesse, der var for Alternativet i Aarhus kommune ved det seneste Folketingsvalg, så er der grund til at tro på opbakning fra rigtig mange Aarhusianere igen ved kommunalvalget til november i 2017.
Vi vil have dig til at overveje, om du kan bidrage ved at stille dig til rådighed som kandidat til byrådet for Alternativet. Vi ønsker at præsentere et bredt udsnit af befolkningen som kandidater; unge, seniorer og ældre. Kvinder og mænd. Arbejdere, akademikere, kunstnere og selvstændige. Kulturfolk, socialarbejdere, butiksansatte og omsorgsmennesker. Ledige, fuldtids- og deltidsarbejdere, efterlønnere, studerende og pensionister. Mennesker med indvandrerbaggrund og etniske danskere. Livserfarne eller blot livsglade. Kort sagt mennesker, som vi er flest.
Man er aldrig uddannet til at være politiker – man dannes undervejs, og vi vil fra partiet og bevægelsen sørge for opbakning personligt, vidensmæssigt og politisk.
Vi har sat som mål, at vi skal finde vore kandidater indenfor den næste måneds tid, og vi opfordrer dig af hjertet til at vove dig frem eller til at anbefale medlemmer, som du mener vil være mulige kandidater til glæde for både dem selv og alle os andre.
VI har brug for at give Aarhus muligheden for at stemme Alternative idéer og en ny politisk kultur ind ved næste kommunalvalg. Tag derfor på en fantastisk politisk rejse med Alternativet og for Alternativet.
Kontakt os på: aarhus@alternativet.dk
Med mange ønsker om en flot og alsidig kandidatliste til kommunalvalget – det første i Alternativets historie.
Kærlig hilsen
Carsten Borup
Formand for Alternativet Aarhus