Bottom up i på kommunalt niveau

Før Alternativet blev valgt ind på tinge var en af parolerne at vi skulle have mindre stat og mere samfund samtidig er bureaukratiet og afstand mellem akademikervældet i de lokale forvaltninger og medarbejderne “på gulvet” stadig stor.

Hvis vi skal mere samfund og lokal forankrede beslutninger er det så ikke relevant se på hvordan vi kommer væk fra den udprægede top down styring, der er så udbredt på kommunalt niveau. Jeg foreslår at vi ser på den strukturelle udfordring at der bliver uddannet for mange humanister fra universiteter eksempelvis RUC, som så bidrager til top down styring og merudgift i den offentlige sektor - og noget kunne tyde på at humanisterne for sjældent er efterspurgt i den private sektor

Hvordan får vi sat gang i en bevægelse væk fra det Jakob Torfing,blandt andre, fra selv samme universitet, kalder en for dyr og dårlig offentlig sektor.