Børne- og familiepolitik

Jeg vil gerne opfordre til, at der oprettes en kategori mere, som hedder Børne- og familiepolitik.

Dette emne er relateret til det politiske udspil Tid, Nærvær, Frihed.

Det omfatter både et fokus på at skabe flere muligheder for et bæredygtigt familieliv, herunder at sikre mere balance og mindre stress i småbørnsfamilerne, barsel, deltid, livsfasepoliti, pasning af børn, kommunikationsteknologiens betydning og konsekvenser for børns trivsel og udvikling m.v.

Børnefamilierne har brug for en stærk stemme politisk og i særdeleshed, specifikt med barnets perspektiv for øje, ift at sikre deres basale behov uden at skulle være i konkurrence med eksempelvis arbejdsmarkedets.

Læs gerne udspillet her: