Borgerting i Frederiksberg Kommune (forslag). To uger til Årsmøde på Frederiksberg

Borgerting_forslag
Alternativet vil ved kommunalbestyrelsesmødet i januar fremsætte forslag om, at der indføres et borgerting i Frederiksberg kommune inden årsskiftet. Borgertinget skal bestå af 25 tilfældigt udvalgte, frivillige borgere, som skal udvælges med en sammensætning, der sikrer diversitet indenfor køn, alder, etnicitet og indkomst.

Helt konkret skal borgertinget to gange årligt beslutte at tage et politisk emne op til debat, som herefter skal afdækkes og diskuteres gennem en række høringer i udvalget. Borgertinget skal ikke have mandat til at stille egentlige beslutningsforslag, men skal have mulighed for at afgive konkrete anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

LÆS HELE FORSLAGET HER

TO UGER TIL ÅRSMØDET
Lokalforeningen afholder som tidligere annonceret årmøde

DATO: torsdag 30. januar
TID: kl. 19.00-21.00
STED: Frederiksberghallerne, mødelokale 4 - Jens Jessens Vej 20, Frederiksberg

Aftenen byder på:

  • Vores rådmand Mette Bram vil fortælle nyt fra arbejdet i Kommunalbestyrelsen

  • Søren Have og Marianne Karlberg, begge medlemmer af Hovedbestyrelsen i Alternativet, fortæller nyt fra “headquarter”

  • Valg til bestyrelsen. Vi efterlyser nye kræfter - fx inden for kommunikationsopgaver.

  • Vedtagelse af reviderede vedtægter (Reviderede vedtægter pr 30 jan 2020.pdf)

Vi byder selvfølgelig på lidt at drikke og noget at hapse.

Tilmelding ikke nødvendig, Bare mød op :green_heart: Vi ser frem til at se nye som gamle ansigter :smiley:

1 Like