Bør vi ikke debattere grundspørgsmålene først?

Kære alle gode alternativister,

Ikke så snart Uffe meddelte sin afgang, kom Hovedbestyrelsen med deres indkaldelse til to styk ekstraordinære landsmøder med tilhørende forslag til vedtægtsændringer, og aspiranter og kandidater bød sig til som vores kommende politiske leder. Kloge folk foreslå, at vi måske først burde debattere, hvilken slags leder vi ønsker os efter Uffe. Jeg har selv opfanget lidt debat på Facebook og i private Messenger-tråde, og vores fælles Dialog-forum forsøger sig også med diverse debattråde om emnet, men som vanligt med ringe held – der sker ikke lige så meget der.

Med al ære og respekt for både Hovedbestyrelsens og debattørernes bestræbelser synes jeg dog, at vi overser to vigtige grundspørgsmål, som vi medlemmer måske burde diskutere før eventuelle afstemninger. Nemlig om 1) vi overhovedet ønsker os en politisk leder efter Uffe, og hvis svaret herpå er ja om 2) vi ønsker at følge vedtægterne og lede efter en arvtager inden for folketingsgruppen, eller om vi ønsker, at kunne ”fiske” blandt hele medlemsskaren? Bør vi som minimum ikke følge vores egne gode debatdogmer, og først få oplistet og debatteret fordele og ulemper ved disse forskellige scenarier, inden vi går i præsident-valgkamps-mode? Det synes jeg, at vi bør!

Vedrørende spørgsmål 1: Det er jo ikke en naturlov, at Å skal have en politisk leder efter Uffes afgang. Enhedslisten har jo kollektiv ledelse og deres politiske ordfører på Borgen, og vi i Å har jo faktisk vores POFO, som kunne fungerer som et ret alternativt, kollektivt og desuden ekstremt inddragende ledelsesorgan. Derudover har vi jo også vores politiske ordfører på Borgen. Under alle omstændigheder tænker jeg, at vi skal gå fra at være et guru-parti (og ja de fleste af os har elsket vores guru-Uffe), til at være et mere almindeligt parti. Men hvor alternativt er det i grunden at have en politisk leder? Der er i alt fald ikke ret meget hel- eller halv-hippie-hejs over det. Nå men denne løsning kræver jo i alt fald en vedtægtsændring på et ordinært landsmøde, og må altså vente lidt – men jeg er sgu lidt tiltrukket af idéen om POFO som Å’s ledelsesorgan – men hvad mener du? Og hvilke fordele og ulemper ser du ved at have en politisk leder versus et ledelsesorgan som POFO?

Vedrørende spørgsmål 2: Fordelene ved at udvide søgefeltet til hele Å’s medlemsskare vil selvfølgelig være, at udvalget forøges betragteligt. En af de mulige ulemper vil i min optik være, at vi måske vælger en person, som vi ikke rigtig kender helt. De af os der har prøvet at skulle ansætte medarbejdere, ved hvor svært det kan være, at afkode en person ud fra en ansøgning og en times jobsamtale. Kandidater der har formået at nå helt ind i Folketinget, har været på banen i et stykke tid, og har alt andet lige allerede været eksponeret for os medlemmer i relativ lang tid – som måske resulterer i et mere sikkert valg? Men hvilke fordele og ulemper kan I komme på ved de to typer af kandidatfelter?

Normalt elsker jeg at se Tirsdagsanalysen på TV2 News, men i julefrokostudgaven konkluderedes det, at Alternativet skal genopfinde sig selv som politisk parti pga. af Uffes afgang. Det mener jeg, sådan set ikke at vi skal. Vi har vores fundament i form af vores seks grundværdier, vores debatdogmer og vores manifest – den pallette har vi alle har købt ind på, og er vel derved vores DNA. Så om vi får en politisk leder eller ej, og hvem det eventuelt måtte blive, så synes jeg, at vi allerede har vores trygge Å-fundament at stå på i fremtiden. Men en ting er sikkert – vi går en spændende grøn tid i møde:-)

De kærligste Å-hilsner fra Mark

13 Synes om

Hej Mark

Jeg synes, det er to helt relevante spørgsmål, du stiller, og jeg kommer gerne med mine bud på dem.

Det synes jeg, at vi gør. Hvis ikke vil vælger en politisk leder eller lignende på landsmødet, så bliver det folketingsgruppens politiske ordfører, der kommer til at tegne Alternativet udadtil - ligesom det er i Enhedslisten. Dermed bliver pågældende i de flestes øjne alligevel (og i mange sammenhænge også i realiteten) vores politiske leder. Vedkommende vil bare ikke være valgt af medlemmerne, men af folketingsgruppen.

Du nævner muligheden for at lade POFO være Alternativets politiske ledelse som en mulighed ved afskaffelse af rollen som politisk leder. Jeg har været medlem af POFO de sidste to år, og en sådan ændring ligger i hvert fald milevidt fra den måde, vores organisation fungerer på nu. Det er naturligvis en mulighed, og jeg synes i hvert fald vi kunne have godt af en debat om, hvor forskellige beslutninger tages. Jeg kan godt se en model for mig, hvor POFO kommer til at tage flere beslutninger, men jeg ser det ikke som alternativ til at have en politisk leder.

Jeg synes, det er unødvendigt at begrænse os selv til de få personer, der er valgt til Folketinget. Det er klart, at de personer, medlemmerne har et bedre kendskab til de personer, der aktuelt sidder i Folketinget, end til os andre. Men dels kan der være andre, der er medlemmerne ligeså godt bekendte (eksempelvis tidligere medlemmer af Folketinget), dels kan der være andre, der er blevet medlemmerne tilstrækkeligt bekendt ad anden vej - og hvis et flertal af medlemmerne foretrækker en politisk leder uden for Folketinget, så synes jeg ikke, de skal være forhindret i det.

Så er der spørgsmålet om fordele og ulemper ved en politisk leder, der ikke sidder i Folketinget. Det er klart, at det i hvert fald i en periode vil være en ulempe, hvis vedkommende ikke er kendt i befolkningen. Jeg tror dog, at “kendtheden” relativt hurtigt vil komme, ligesom eksempelvis Pernille Skipper, Pia Olsen Dyhr eller Søren Pape er blevet kendte ret hurtigt efter de blev valgt.

Det vil også være en ulempe, at man ikke vil kunne gå på talerstolen i Folketinget og tage del i debatterne dér. Af fordele vil til gengæld være, at den politiske leder i så fald vil kunne bruge en større del af sin tid på at være leder. Folketingsmedlemmer bruger jo meget tid på udvalgsarbejde mv., og forudsat den politiske leder ikke har anden beskæftigelse, vil man dermed have mere tid til rådighed til andet arbejde. Eksempelvis kunne jeg godt se en fordel i, hvis den politiske leder havde mere tid til at tage det i det lokalpolitiske arbejde og bevægelsen.

For at slutte af med dit overordnede spørgsmål om, hvorvidt vi ikke burde debattere grundspørgsmålene først, så vil jeg sige både ja og nej - for det er vigtige spørgsmål, men jeg mener godt, vi kan tage eller fortsatte debatten efter vi har valgt en ny politisk leder. Bare fordi vi vælger en ny leder, skal vi ikke afholde os fra at tale om, hvordan vores organisation skal se ud fremover - synes jeg, i hvert fald :slight_smile:

Mvh Rasmus

3 Synes om

Hej Mark,

Gode spørgsmål du rejser! Jeg synes, de hænger sammen med en større diskussion, om hvad Alternativet skal være for en størrelse og om hvem der skal sætte retningen for Alternativet.

Det er ingen hemmelighed, at jeg ønsker, at magtrum skal åbnes i vores samfund. Jeg tror ikke, der endnu findes et svar på, hvordan dette gøres bedst. Jeg tror, vi er nødt til at prøve os frem. En proces, hvor vi også som borgere øver os i nye måder, at tage vores demokratiske autoritet på os og samtidig slipper vores forestillinger om, hvordan magt skal udøves. Forestillinger som vi har bygget op over tid, som nok også vil tage noget tid at nedbryde :wink:

Så vi må tage et skridt ad gangen. Et klimaborgerting er et første skridt, men langt fra nok. Der er mange andre ting der ligger lige til højrebenet såsom whistleblowerordninger, nationalt ungeråd, en uafhængig forfatningsdomstol som ikke vil være revolutionerende, men vil være en første træning i at dele magt og åbne magtrum op, så magten bliver synlig og bliver tilgængelig, så den bliver lettere at træde ind i for alle borgere. Derfra kan vi tage skridtene videre.

Hvorfor skriver jeg så dette? Det gør jeg fordi Alternativet i min optik har en meget stor rolle i at udfordre og udvikle vores demokrati. Vi skal være det bedste parti for demokratiet. (Vi skal også være andre ting, men når vi taler ledelse så er det den demokratiske bundlinje vi kigger på).

Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi over tid udvikler vores ledelsesform. Finder nye veje. Bygger videre på ‘flere ved mere’ ideen. Tester former og udvikler vores egen form, som vi så igen kan udfordre.

At gøre ligesom Enhedslisten, vil i min optik ikke være den nødvendige fornyelse. Af flere grunde. Vigtigst er dog at jeg synes, at det skal være Alternativets medlemmer, der sætter retningen for Alternativet og ikke vælgerne. Ikke for at underkende vælgernes magt. Den har jeg dyb respekt for, og det er dem der sætter retningen for hele vores land ved at vælge vores Folketing.

I min optik kan der være flere formater til, hvordan vi kan udvikle vores ledelse både mere inddragende og kollektivt. Og når vi har prøvet noget af, kan det være vi udvikler helt nye former. Det håber jeg!!

Så grundlæggende er jeg meget enig i, at vi skal udforske og udvikle vores indre demokrati, så vi kan blive et reelt alternativ til demokratiet i samfundet. Vi skal være den forandring vi gerne vil skabe og se.

Ud af dine spørgsmål står et spørgsmål om timing dog tilbage. Jeg kan godt se, at vi er i et opbrud, og der i det opbrud ligger en række muligheder. Det kan virke nærliggende at gå efter at gribe de muligheder nu. Alligevel tror jeg ikke at det er den rette timing. Vi har ikke i skrivende stund nogle strukturer på plads til at lave den omvæltning det vil være på en måde, hvor medlemmerne kan sikres indflydelse på forandringerne. Det vil blive uden nysgerrighed og afprøvning, hvis vi tager nogle strukturer der var lavet til noget andet og lader dem lede.

Fx er Politisk Forum pt ikke en konstruktion, som er lavet til den ledelse du nævner. Og hvis vi lader folketingsgruppen være den ledelse uden forudgående medlemsdemokratisk valg, så stiller vi den svagt og åbent for en masse kritik.

Så for at gå efter det styrkende tror jeg at vi skal skabe rammerne for en demokratisk forandring. Nogle tydelige rammer, som er tro mod det vi gerne vil være som Alternativet. Nu og her tror jeg, at vi skal følge de første skridt hovedbestyrelsen har sat op og så vælge en vi har tillid til har modet til at åbne magten op og vil være villig til at eksperimentere med nye styreformer. For ja, vi skal turde være alternativet til det eksisterende OG vi er også mennesker som skal lære nye veje frem. Sammen.

Kærlige hilsner
Sascha

6 Synes om

Tak for fyldig og reflekteret indspark til mit oplæg Sascha:-)
Jeg kan følge dig langt hen ad vejen, men har lige et par uddybende spørgsmål.
Mht. timing - tror du ikke det vil være svært at forberede en afskaffelse af Å’s politiske leder endsige tage sådan en beslutning, når vi har en siddende person på posten?
Kan du uddybe, hvorfor POFO’s nuværende konstruktion ikke understøtter den ledende rolle, jeg foreslår? Og hvorfor synes du ikke, at POFO, der i min optik er det mest inddragende politiske organ jeg nogensinde har set, kan sikre medlemsindragelse?
Jeg er vild med din ide om at udforske og afprøve forskellige former for ledelse og demokratisk inddragelse - det vil jeg gerne være med til. Men på denne front er Å vel allerede ret langt fremme i skoene - f.eks. sidder jeg med i organisationsudviklingsudvalgets sparringgruppe - det er i alt fald fedt og inddragende:-)

1 Synes om

Kære Mark,
Vil lige se om jeg får alle spørgsmålene med.
Jeg tror faktisk det er muligt at finde en leder, som er villig til at eksperimentere. Hvis vi siger vi er magtdelere, så skal vi også efterleve det. Jeg tror, det er vigtigt med eksperimenterne og tilvænningen, og det kræver en leder som ikke er bange for at slippe tøjlerne ind i mellem, og som tør samle op igen. I det arbejde jeg har haft med at ændre strukturer og folks vaner, tror jeg det kommer til at tage tid, men at processen vil gøre os så meget stærkere.
Jeg synes bestemt også Politisk Forum er inddragende. Det har været noget af en proces at nå til der hvor Politisk Forum er i dag. Der har været små finurligheder i formuleringen omkring rolle og opgavefordeling. Og det er der stadig. HB foreslår fx også en ændring der i forbindelse med valget af politisk leder. Politisk Forum i sin nuværende form er ikke valgt til, defineret som eller gearet til at agere som vores politiske ledelse. Jeg er dog ikke imod at noget af det man kan eksperimentere med.
Jeg tror, det er vigtigt at turde tænke: hvis vi ikke er bundet af ‘plejer’, hvordan ville vi så lede en organisation som Alternativet i dag? Hvilke dele skulle ledes hvordan? Hvordan skal delene spille sammen? Det vil jeg hellere end at justere på et forum, som har haft en meget svær vej. Jeg har dyb respekt for deres opgave og indsats, jeg har jo haft æren af at være med på den nok heftigste del af deres rejse. Manner det har krævet vilje. Det vil være langt, at tage den snak her. Den egner sig bedre til en kop kaffe en dag.
Kh
Sascha

Jeg er klar på kaffe Sascha:-)

Aftale! Lad os flytte den til dm.