Bliv lykkelig som frivillig i Alternativet

Bliv lykkelig som frivillig i Alternativet!
Af Mogens Nielsen, Kasserer, Storkreds Fyn.

På siden videnskab.dk kan man læse at ”Frivilligt arbejde hænger sammen med lykke” – og at ”frivillighed ikke bare har en positiv effekt på samfundet – men at folk, der arbejder frivilligt, også er lykkeligere end andre”.
Her i landet handler politisk arbejde per definition om frivilligt arbejde. Det politiske liv består af passionerede og engagerede mennesker – som brænder for en sag og er parate til arbejde hårdt, længe og gratis for sagen. Det handler om det folkelige engagement, Grundtvig og samtaledemokratiet.

Hvordan kan man blive lykkelig af at arbejde frivilligt?

De fleste af os har oplevet, hvordan et godt samarbejde kan føre til langvarige venskaber og oplevelser. At sidde hjemme foran fjernsynet kan for nogen være lykken, men for mange handler et godt liv om at skabe relationer, dyrke venskaber og oplevelser fra det virkelige liv.

Som deltager i foreningsarbejde, oplever man, hvad det vil sige at forhandle med andre og hvordan omgangen med andre, med samme interesse som én selv, er med til at opbygge et netværk. Netværket kan ikke alene være med til at forbedre ens kompetencer i foreningsarbejdet – men vil ofte også kunne indgå som en tilføjelse til det private – og være behjælpelig med alt fra børnepasning til jobskifte.

Og endelig er der også følelsen af at hjælpe andre, som kan være med til at skabe følelsen af at leve et liv i balance – og at leve sit liv i balance – er også med til at give en følelse af lykke.
Når man er lykkelig, er man mere aktiv og social, mere forstående, åben og tillidsfuld og sidst, men ikke mindst, mere produktiv. Man skal også huske på, at en af grundstenene for et lykkeligt foreningsliv, ligger i den tillid som man med tiden opbygger til hinanden.

Men at blive lykkelig har også sin pris. Vil man have succes i det frivillige arbejde – må man forstå og acceptere den demokratiske proces der ligger i at flere har samme ret til medbestemmelse – og andres behov for at blive hørt. Det at arbejde frivilligt er samtidigt en lære i, hvordan demokrati virker i praksis.

Den frivillige er foreningens egentlige kapital
”Frivillige donerer deres tid i stedet for penge. Og de gør det i stedet for at bruge tid med deres familie og venner, dyrke sport, læse lektier eller gå på arbejde. De frivillige tid skal derfor betragtes som den største ressource foreningen råder over”. (fra frivillighed.dk).

Uden de frivillige – ingen forening – ingen bevægelse og ingen politisk udvikling!

Men en frivillig kommer ikke af sig selv. Der skal arbejdes aktivt med rekruttering af frivillige og man skal være velforberedt og have styr på alt det som en frivillig kunne tænke sig at skulle vide – inden man får et ja til ”stillingen”.

Folks tid er en dyrebar ressource. Når man er frivillig, tager det tid fra samværet med familie og venner, og i nutidens værdisæt står netop tid med familie og venner meget højt på skalaen over livsprioriteringer. Så foreningen skal have en frivilligkultur – der kan konkurrere, eller i det mindste, leve op til dette værdisæt – og det vil sige at vi skal kende til og have fokus på, hvad der motiverer og hvad der ikke gør.

I Alternativet var det i begyndelsen nemt at rekruttere frivillige – idet grundlaget for at deltage i Alternativet var ønsket om at ville være med i noget der kunne føre til ønskede forandringer for vort samfund. En stor drøm som havde nemt ved at inspirere og få folk til at deltage. Siden har hverdagen meldt sig og vi skal nu mere end før, være bevidste i vores indsats for at få fat i, og efterfølgende, fastholde frivillige. Ikke mindst til de ledende positioner i lokalforeninger og kredse.

Ifølge siden frivillighed.dk gælder det for 75% at det handler om at være med til at hjælpe andre og gøre en forskel. Ca. 60% svarer at fællesskab og socialt samvær er et vigtigt motiv og 40% fortæller at det er et ønske om personlig udvikling medens 10% angiver at det styrker deres CV eller jobmuligheder.
Så for de fleste handler det om at være med til at hjælpe andre og gøre en forskel. Ingen taler om at man vil have ”indflydelse” – men kun at man gerne vil gøre en forskel.

En jobportal på AlleOS?
Mange af vore medlemmer vil gerne være frivillige – men dels vil man gerne vide præcist hvad det er man går ind til, dels handler det også om at man har muligheden for at vide hvor der er åbne positioner. Det kunne måske være en god idé at oprette en ”jobportal” under AlleOs – hvor de enkelte lokalforeninger og kredse fik mulighed for at opsætte stillingsannoncer – hvorefter interesserede så kunne søge de enkelte positioner direkte derfra og ansøgningerne kunne efterfølgende behandles i relevante udvalg. Nogle positioner besættes godt nok udelukkende på medlemmernes årsmøder – (eller ekstraordinære medlemsmøder), men hvis man ikke allerede inden har fundet mulige kandidater – kan det ofte være svært at få fyldt op.

Med en jobportal og med beskrevne stillingsannoncer – vil interesserede frivillige i ro mag – bag computeren – kunne se om der skulle være noget for dem som de kunne bidrage med.
Hvad siger i?

Ressource:
Videnskab.dk: Frivilligt arbejde hænger sammen med lykke
Frivillighed.dk: 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige | frivillighed.dk

2 Synes om

Jeg syntes det er en rigtig god ide! Det vil blive nemmere at få kendskab til hvilken muligheder der er og vise folk at Alternativet er førende på ny tænkning.

God ide. Jeg troede vi havde en allerede. Jeg kan se at den er forsvundet igen. Resterne af den kan ses her

Rigtig godt indlæg og forslag.
Derudover vil jeg foreslå, at vi sætter fokus på demokratiet i partiet.
Du skriver:

“Men at blive lykkelig har også sin pris. Vil man have succes i det frivillige arbejde – må man forstå og acceptere den demokratiske proces der ligger i at flere har samme ret til medbestemmelse – og andres behov for at blive hørt. Det at arbejde frivilligt er samtidigt en lære i, hvordan demokrati virker i praksis.”

Den demokratiske proces i partiet via polaer og pofo kan absolut forbedres. Noget er på vej, men det er stadig op af bakke. Derfor kan det frivillige arbejde blive mere tungt end lykkeligt og det stemmer jo ikke meget overens med Alternativets værdier😕 og med det, der signaleres i det offentlige rum. Også her vil det være fint med gode ideer, der kan løfte og opløfte
Giv gerne inputs

Ruth Johnsen medlem af Politisk Forum

Ruth, du rammer ind i noget af det mest essentielle for det frivillige fællesskab. Ikke alene kan det at være frivillig være en læreplads for, hvordan demokrati virker i praksis - men man kan også opleve at ganske få i fællesskabet, kan gøre livet surt for de mange andre - med deres fordomsfulde overbevisninger og manglende evne til at lytte til andre. Så læringen kan øges med det at skulle omgås og forhandle med personer, hvis ego virker demoraliserende og sætter grænser for demokratiske proces.

Kunne vi frigøre blot nogle af de frustrationer der opstår - når vi møder dem der kun er med for egen vindings skyld, vil der tilgå mange flere kræfter til polaer og pofo og gøre disse initiativer langt mere virksomme end vi kender dem i dag. Jeg er en af dem der mener at pofo i sig selv, har behov for mere struktur for at kunne blive optimal, men det er en helt anden og interessant opgave - som vi må håbe der en dag er flere der vil kaste sig over.

Hej Nis,
Interessant at man tidligere har arbejdet med en “jobportal”. Som jeg ser “resten af den” - virker det som om den har været rettet mod både det lønnede som det frivillige arbejde i bevægelsen. Jeg kan se at den er opsat af “sekretæren på Christiansborg” - hvilket kan tolkes på mange måder. Jeg tænker at det skulle være Lands Sekretariatet der stod for opgaven med at opsætte, koordinere, svare osv på en sådan jobportal - og når jeg ser denne “rest” af en jobportal - minder det om andre gode ideer og opgaver - som med tiden har mistet deres ophav - og blevet lagt i en syltetøjskrukke fordi der ikke var nogen til at følge tingene til dørs.

Med det øgede fokus der er blevet på opgaverne i Lands Sekretariatet - er jeg sikker på at et nyt tiltag vil blive langt mere effektivt, ligesom ideens intention vil kunne få den ønskede virkning på opfyldelse af vores drøm om øget interesse for det frivillige arbejde i vores bevægelse.

Kære Mogens
Super fint skriv du har lavet her - også et af mine yndlingsområder i Å
Jeg var med til at starte job og opgave børsen i sin tid, længe før vi overhovedet fik AlleOs. Tror det var i den spæde start i 14.
Den fungerede nogenlunde under valgkampen i 2015, hvor man kunne søge/finde folk til kampagneopgaver.
Men efterfølgende er den ligesom gået i stå. Det er der mange grunde til. Dels er kendskabet blevet for snævert til den og fokus er nok mest gået hen mod de lønnede jobopslag der har være på den. Samtidig har der ikke været fokus på at styrke den fra LS side. Jeg ville gerne, men tiden løber hele tiden fra mig med alle de andre opgaver jeg skal løse…
Jeg synes det er en rigtig god ide at vi “flyttede” elller koblede den ind til AlleOs. Inden jeg så dette opslag fra dig, var jeg netop ved at kontakte Thomas Huulbæk i Århus for at drøfte mulighederne med ham - det er da pudsigt. To sjæle en tanke.
Lad os snakkes ved. Ring endelig gerne hvis du har mere vi skal tænke på ifm med opgaven : )
Kærligst Maiken Meedom fra LS

rigtig god ide - jeg har længe gerne vil gøre noget, helst det jeg er bedst til, men hvem kigger på dem kæmpe-ressourcepool der ligger i vores profiler?
Da kan et jobportal være vældig nyttigt og få mange gode kræfter i spilæ
Tillykke med en virkelig god ide!
ingrid