Bliv hørt!

##Kære alternative medlem


Spørgeskema
Bestyrelsen for Alternativet i Randers er gået i tænkeboks med hensyn til medlemsaktivering. Når vi taler om medlemsaktivering handler det om, at sikre at den politik vi kommer til at føre, og de begivenheder vi planlægger, er inden for medlemmernes interesse og værdier. Vi vil også gerne vide om vores lokale medlemmer er interesserede i bevægelsen eller politikken i Alternativet eller er vi så heldige, at vi har nogen der vil være med til at arrangere en sjov event.
Kort sagt, hvad brænder du for i Alternativet?

Vi vil derfor gerne bede dig om at svare på følgende spørgeskema - som er helt anonymt. Tryk på følgende link for at komme til spørgeskemaet:
https://da.surveymonkey.com/r/KKTCQJV


Kommunalpolitisk diskussionspanel
Kunne du tænke dig at blive medlem af et kommunalpolitisk diskussionspanel?

Vi leger med en tanke om at lave et diskussionsforum for Alternativets medlemsgruppe i Randers, hvor vi kan diskutere politiske begivenheder og beslutninger. Bestyrelsen og de kommende byrådskandidater vil her få mulighed for at vide, hvad vores medlemmer mener om den politiske dagsorden - og vi vil få direkte kontakt til kandidaterne og indflydelse på den førte politik.

Vi har i første omgang overvejet at lave en lukket facebookgruppe til dette. Hvis du har nogle kommentarer eller holdninger, er du mere end velkommen til at skrive til os på:
Randers@alternativet.dk


Med rigtig venlig hilsen
/ bestyrelsen for Alternativet Randers