Bisidderne - Hvordan behandler vi de svageste?

Jeg foreslår at vi organiserer en gruppe af frivillige der gerne vil bidrage deres tid og gode energi til at være bisidder når borgere har møder med kommune, region eller stat.

Jeg har selv været hjemløs, og har oplevet hvordan processen kan være meget anderledes end den vi normalt præsenteres for. Da jeg fandt en bisidder der ville være med til møderne, ændrede tonen sig drastisk og processen begyndte at ligne den som loven foreskriver. Men jeg var heldig - jeg havde nogen jeg kunne række ud til, som gerne ville bruge sin tid på mig og mine møder. Det er ikke alle der har den mulighed.

Derfor vil jeg gerne foreslå at vi blandt Alternativets medlemmer finder dem der gerne kan og vil bruge lidt tid på at gøre sammenspillet mellem kommune og borger mere transparent og nyttig.

Rollen som bisidder skal primært være som observatør, og ikke frivillig sagsbehandler. Jeg forestiller mig at vi samler oplevelser centralt, så vi kan få et velfunderet statistisk grundlag for at gå i dialog om forbedring om samspillet mellem borger og stat, og eventuelt afdække ‘huller’ i systemet, som i dag forbliver ukendte for andre i samfundet, end dem det går ud over.

Jeg forestiller mig at hvis vi kan organisere en gruppe af bisiddere i én kommune, så tager vi fat i de lokale herberg i første omgang, og lader medarbejderne vide at deres klienter har mulighed for at få en frivillig bisidder med til deres møder.

Er der nogen der vil være med til at organisere og udvikle konceptet?

4 Synes om

Stiller gerne op som bisidder. Derudover tolker jeg arabisk,
Hvis vibhar borgere der har brug for en tolk.
Mvh
Tove Auda

2 Synes om

Stiller gerne op som bisidder, dansk/engelsk :slight_smile:

2 Synes om

Det er en god ide med mulighed for at få en bisidder. Dog synes jeg muligheden skal være gældende for alle, uanset deres situation. Nogle gange kan det bare være godt med en person, der overværer et møde, så man kan snakke tingene igennem bagefter.

Dog egner jeg mig ikke selv som bisidder, da jeg har nogle følgevirkninger af at have været nede med stress.

2 Synes om