Bidrag til Å's uddannelses- og forskningspolitk

Hej alle jer skønne medlemmer,

Vi er en gruppe, der er i gang med at udvikle vores uddannelses- og forskningspolitik, og til det vil vi jo gerne have så mange gode input fra jer som muligt.

Vi har delt processen op i to faser og er nu i gang med den første, der handler om at forstå de problemer, der er inden for uddannelse og forskning, og hvilke visioner der er. Anden fase kommer så til at handle om at finde konkrete løsninger på, hvordan man ud fra de problemer der er, kan indfri de visioner vi har. Når vi når til den, skriver vi ud igen med flere spørgsmål.

For nu har vi 4 spørgsmål vi rigtig godt kunne tænke os at spørge jer om - man behøver dog ikke svare på alle spørgsmålene. Vi vil helst at I skriver jeres svar her på Dialog, så andre kan blive inspireret af jeres tanker, men hvis I foretrækker kan svarende også sendes til josefine.k.lykkegaard@gmail.com

Spørgsmålene er:

  1. Hvad er de største udfordringer i uddannelses- og forskningssektoren?

  2. Hvor/hvad kommer de udfordringer fra?

  3. Hvilke værdier og visioner bør afspejle sig i vores uddannelses- og forskningssektor?

  4. Hvilken rolle skal uddannelser og forskning spille i fremtiden?

Her er det vigtigt lige at tydeliggøre at uddannelsespolitik vedrører primært erhvervsakademier, professionsuddannelser, universitetsuddannelser og mange af de kunstneriske uddannelser + forskning. Det omhandler altså ikke folkeskole, erhvervsuddannelser, og gymnasier.

Man vil også kunne deltage på vores politiske laboratorium d. 11. maj - AlleOs // Alternativet / https://fb.me/e/127henSlY
Vi glæder os til at læse jeres svar!

Gode grønne hilsner,
Alternativets uddannelses- og forskningspolitiske arbejdsgruppe - UFA