Bestyrelsesmøde mandag d.10.juni

Kære medlemmer

Glædelig valgdag - håber I alle har stemt grønt :slight_smile:

Imorgen d.10.juni kl 19-21 holdes der bestyrelsesmøde på Vibevej 28 i Hornslet.
På dagsordenen er
Konstituering
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Videre forberedelse til kommunalvalget
Pressehåndtering, bl.a. set i lyset af vores seneste pressemeddelelse og hvordan den kom til at fremstå i lokalavisen
Alternativet Syddjurs, hjemmeside, jvf. Vinni.

Alle er velkomne pta den sene besked herfra.

Bestyrelsen