Bestyrelsesmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 23-01-2018

Bestyrelsesmøde i Alternativet Mariagerfjord d. 23-01-2018

Deltagere: Søren, Birgitte, Melanie, Victor og Karsten og Sabrina
Referent: Sabrina

1: ”Tjek-in” runde
2: Diskussion af hvordan strukturen fremadrettet skal være i lokalforeningen

Ideer:
• Deltagelse i byrådsmøder sidste torsdag i hver måned
• Afholdelse af bestyrelsesmøder tirsdage inden byrådsmøder
• Læserbreve
• Temamøder hvor vi diskuterer værdier og mærkesager

Det blev aftalt, at vi fremadrettet afholder bestyrelsesmøder en gang om måneden. Møderne vil finde sted tirsdage inden byrådsmøderne om torsdagen. Det blev aftalt, at dagsordner til byrådsmøderne gennemlæses inden bestyrelsesmøderne, som forberedelse til de kommende byrådsmøder.

3: Planlægning af kommende møder

Bestyrelsesmøder:
• Februar: mandag d. 26-2 kl. 19:00 – Møde hos Melanie
• Marts: tirsdag: 20-3 kl. 19:00 – Møde hos Søren
• April: tirsdag d. 24- 4 kl. 19:00- Møde hos Søren
• Maj: tirsdag d. 22-5 kl. 19:00 - Møde hos Søren
• Juni: tirsdag d. 26-6 kl. 19:00- Møde hos Melanie

Byrådsmøder:
• Marts: torsdag d. 22- 3
• April: torsdag d. 26-4
• Maj: torsdag d. 24-5
• Juni: torsdag d. 28-5

4: Årsmøde
• Årsmødet afholdes d. 29-5 kl. 19-22
• Birgitte er tovholder på lokaler
• Planlægning af årsmødet til bestyrelsesmødet i marts