Bestyrelsesmøde 27. februar kl. 19.00 - Dagsorden

ALTERNATIVET RUDERSDAL

Dagsorden for bestyrelsesmødet 27. februar 2018

Mødes afholdes tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19-21- i Galleriet, Johan Mantziusvej 7, Birkerød.
Åbent bestyrelsesmøde -Alle er velkomne

 1. Valg af dirigent
 2. Referent: Ejvind
 3. Referatet fra bestyrelsesmødet 6. februar 2018.
  Referatet blev udsendt til bestyrelsen 9. februar. Der kom ingen rettelse inden udløbet af fristen 13.februar. Referatet er hermed godkendt og lagt ud på Dialog/alle Os 18. februar 2018.
 4. Meddelelser
  a. Orientering om Holtehallerne/Dronninggårdskolen
  b. Notatet Gennemgang af arbejdsopgaver 2018 opdateres efter hvert møde af forperson & sekretær. Sættes på dagsordenen for sidste bestyrelsesmøde inden årsmødet.
  c. Samtaler der bevæger.
  Alternativet E-mail - Vær med til at arrangere Alles Folkemøde vedlægges!
 5. Status m.h.t. regnskabet for 2017 og budgettet for 2018.
  a. Opdateret regnskab eftersendes.
 6. Status m.h.t igangværende initiativer.
  a. Grøn omstilling.
  b. Haver til maver.
  c. Vild natur – vilde haver
  d. Rudersdal Folkemøde.
  Henriks orienteringsmail af 22. februar vedlægges.
 7. Forårets medlemsmøde.
  På bestyrelsesmødet 6. februar besluttede vi, at forårets tema skulle være ”Rudersdal Folkemøde.”
  Måske kunne nogle af vores ”Grøn omstilling temaer indgå i folkemødet?
 8. Arkiveringsplan for bestyrelsen.
  Oplæg fra Ejvind vedlægges/eftersendes.
 9. Forberedelse af bestyrelsesmødet 20. marts.
  Mødet er pga. påsken flyttet fra den sædvanlige mødedag sidste tirsdag i måneden (besluttet på bestyrelsesmødet 16.01.2018). Afholdes hos Søren, Rude Vang 20, Holte.
 10. Eventuelt

Alternativet E-mail - Vær med til at arrangere Alles Folkemøde!.pdf (129.4 KB)
HH Gmail - Fornyelse af folkemødedagen.pdf (79.6 KB)

Kære Rudersdal lokalforening.
Husk at vi afholder Landsmøde 5-6 maj i Odense.
Vi håber at se så mange af jer som muligt, sæt kryds allerede nu.
Har I medlemmer der er interesserede i Folkemødet på Bornholm eller ønsker at lære mere om at mobilisere og arrangere event så se mere her: https://alternativet.dk/vaer-med/folkemode-2018
Mange hilsner Maiken
Medlems og Eventchef i Landssekretariatet