Bestyrelsens beretning

Alt Ø
13.03.2016 - 19.02.2017

Når bestyrelsen tænker tilbage til de første måneder efter etableringen af Alternativet - Lokalforeningen København Østerbro -, så kan vi med stor glæde tænke tilbage på alles begejstring, alle de gode ideer der kom frem på bordet og det spændende samvær, som vi oplevede hver gang vi mødtes.

En del af tankerne blev til handling og andre venter forude, når tiden er moden til det.

Det organisatoriske

Kun få af os har haft erfaringer med at sidde i bestyrelser hvorfor de juridiske og praktiske tiltag tog tid og kræfter specielt fordi Alternativet er et helt nyt parti og alt skulle ses på med nye øjne.

Umiddelbart efter vores konstituering kom der nye vedtægter som skulle implementeres og hvordan det stod til med økonomi i hele organisationen er først blevet endeligt afklaret her efter nytår.

Vi valgte, at implementere Alternativets minimumsvedtægterne samt ventet med at etablere en bankkonto før der var brug/behov for det. Uklarheden omkring de økonomiske rammer for lokalforeningerne har således bevirket, at der i 2016 ikke er udregnet et regnskab og alle udgifter er aftalt/afregnet lokalt.

Sommerpicnic

Vi havde en ide om, at lave en sommerpicnic for medlemmerne i slutningen af juni med mulighed for at mødes uformelt og lære hinanden at kende.

Efterfølgende blev den idé dog taget op af Alternativets københavnerbestyrelse hvorefter de organiserede en picnic for hele København i Kongens have som forhåbentligt bliver en fast tradition med tiden.

Åbne bestyrelsesmøder

Vi har haft åbne bestyrelsesmøder med det primære formål at medlemmerne inkluderes i vores arbejde samt at vi kommer til at lære hinanden bedre at kende og dermed danne nye relationer.

Ud af det er der kommet en fin facebook-side som vi henviser fremmødte til og som pt. har omkring 80 medlemmer som følger med i foreningens og medlemmernes aktiviteter. Vi har mødt 2-3 nye ansigter til vores møder hver gang. På den måde ser vi det som en succes at holde disse åbne bestyrelsesmøder.

LevAs

Den bedste der er sket for vores forening er, at vi er kommet i kontakt med LevAs som er en organisation, der tager sig af unge udsatte mennesker. De driver Caféen Den uartige og de har i den grad åbnet dørene op, så vi - som parti og lokalforening - kan afholde vores møder i deres lokaler helt gratis. Fællesnævneren for dette arrangement er - generøsitet - hvilket i den grad er én af de bærende værdier i Alternativet. - En stor TAK til LevAs som fremover vil have bestyrelsen bevågenhed.

Filmaftener

På Den Uartige har vi fremvist ”Before the Flood” og det var en rigtig dejlig aften trods det, at filmens tema var/er skræmmende. Det er bestyrelsens overbevisning, at den slags fællesaktiviteter er med til at skabe et ønske om at kunne dele ens egne inderste følelser med andre ligesindede og er vigtigt i en proces hvorved der skabes - ”fælleskabets ånd ” - som skal blive drivkraften frem mod den forandring vi alle ønsker.

Visionsdag for Østerbro

Helt fra begyndelsen har alle i bestyrelsen haft lyst til at organisere en inspirerende visionsdag for hele bydelen med både kunst, kultur, musik og paneldebat.

Som bestyrelse må vi konstatere: Ét er at være visionær - et andet er, at være realistisk omkring projekterne idet: For at denne/disse vision/er kan blive en realitet - MÅ vi være FLERE for at løfte projektet i fælles flok.

Affolkning i bestyrelsen

Der er flere årsager til at vi nu er ret affolket:
Nogle gange mangler man et ben at gnave i. 2016 var lidt sådan et år, hvor vi skulle ”opfinde hvad vi skal lave” og det er ikke nemt som nyfødt bestyrelse. Samtidig var der mange medlemmer, der brugte rigtig mange kræfter inde på Åbenrå (hovedkvarteret), som er helt forståeligt.

Det bliver selvfølgelig noget helt andet i år, med KV17!!!

Lige efter sommerferien valgte Frank, vores kasserer, at forlade foreningen. Han synes at der var meget vi ikke måtte bestemme, ingen beslutninger vi kunne tage, og at det gik for langsomt. Samtidig var vores måde at kommunikere på lidt for sart for ham, og han ville ud og finde et andet sted han kunne bruges.

Tea ville gerne arbejde for bestyrelsen, men det viste sig hurtigt at hun havde mange bolde i luften og kræfterne ikke var der til at løfte det ordentligt.

Vores to suppleanter havde heller ikke mulighed for at tiltræde af personlige årsager, så vi endte med at være 3.

Endvidere kom der en del uro i hele organisationen, med beskyldninger opad mod Hovedbestyrelsen, som vi anså som demoraliserende.

Adem og Iben genopstiller ikke, da de nu har et uledsaget flygtningebarn at tage sig af, samt andet grønt arbejde ude i samfundet.
Den sidste i den nuværende bestyrelse - Michael Frost Jensen - har besluttet, at han gerne stiller op til genvalg idet han føler, at:
”Trods alt - på godt og ondt - så handler Alternativet stadig om at påtage sig førertrøjen i alle livets store spørgsmål.”

Kære medlemmer, bestyrelsen skal skabes på ny den 19 februar!

Med venlig hilsen,
Adem, Iben og Michael