Bestyrelsen sender en hilsen med lidt af hvert efter det ekstraordinære årsmøde

Kære Alternativister

Tirsdag, den 9. maj var en god dag. Vort ekstraordinære landsmøde vedtog en ændring af vore vedtægters paragraf 10 stk. 1 som betyder, at vi, fra og med nu, kan handle og fungere som bestyrelse, selv om vi kun bliver 5 personer. Men det var kun en vigtig, men dog formel detalje. Vigtigere var det, at landsmødet med akklamation indstemte Dorte Mahler som nyt bestyrelsesmedlem og Leyla Dursun som suppleant til bestyrelsen. Rigtig hjertelig velkommen til jer begge.

Bestyrelsen var desværre ikke fuldtallig til stede ved årsmødet. Det var således ikke muligt, som ellers planlagt, at fortsætte med et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kunne konstituere sig. At konstituere sig på ny er et krav – et rimeligt krav – i vore vedtægter. I særdeleshed et relevant krav her hvor bestyrelsen er uden formel valgt forperson :slight_smile:

Det for så vente til næste bestyrelsesmøde, som er fastsat til tirsdag, den 23. maj.

På det bestyrelsesmøde vil vi, ud over konstitueringen (som betyder at vi skal finde ud af hvem der skal være forperson, næstforperson og kasserer frem til storkredsens ordinære årsmøde – eller så længe vi valgte forbliver på vores poster), drøfte årsregnskabet for 2016; Storkredsens aktuelle økonomi, samt tage stilling til konkrete ansøgninger om økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter. Bestyrelsen orienteres om status for og drøfter arbejdet i storkredsens koordinerende kandidatudvalg samt om de samarbejdende storkredse i Region Hovedstadens arbejde med opstilling af kandidater til regionsrådsvalget til november. Vi skal også tale om og hvordan vi kan understøtte lokalafdelingernes modtagelse af medlemmer, der melder sig som frivillige. Vi skal tale om fremtiden for Storkreds Københavns særlige Facebook side; om kommende arrangementer (Alles Folkemøde, Sct. Hansfest mm) samt sikkert meget mere. Den endelige dagsorden udformes først på søndag.

Glæden den 9. maj skulle kun vare kort!

Onsdag den 11. maj om morgenen lagde Kim Hjerrild en kort besked op på bestyrelsens væg på FB. Kim skrev, som reaktion på min velkomst til Dorte Mahler på væggen:

”Og det må så blive Auf wiedersehen for min del. Held og lykke til de nye og til jer alle med det nye team :green_heart: :green_heart: :green_heart:"

Kims besked var ventet, for han havde varslet os i god tid. Men alligevel!
Kim er den sidste, af ’de gamle’ (fra bestyrelsen der stod for årsmødet i september sidste år). Det er rigtig trist at sige farvel til dig Kim; men vi både kender og respekterer dit valg, som er truffet på baggrund af kombinationen af et stort arbejdsmæssigt pres samtidig med at du ønsker at dedikere optimal tid til sin opstilling som kandidat til Borgerrepræsentationen, hvor du løfter de to kæmpeopgaver som ’folkeskoleordfører’ og ’ordfører for budget og økonomi’. Held og lykke med det hele. Pas på dig selv, og på din familie .

Det bliver lidt underligt, til september, at skulle aflægge beretning og regnskab for et år, som flertallet af os kun har været med i det sidste kvartal og resten slet ikke; men vi har jo referaterne, nyhedsbrevene og vores kollektive hukommelse at støtte os til; så det går nok.

Årsregnskab for 2016 er ikke helt færdigt. Det skyldes alene, at fokus for vor gode kasserer Julie de sidste mange uger har været rettet imod specialeskrivning på studiet. Nu er specialet afleveret, og Julie har kastet sig over opgaven.

Da året begyndte stod der godt 108 tusinde kroner på storkredsens konto i Merkur Andelskasse. Ved årets slutning stod der 400 tusinde kroner på kontoen!

Storkredsens budget for 2016 blev fastlagt af den daværende bestyrelse i marts 2016. Bestyrelsen lagde dengang op til et nettoforbrug af kassen på 95 tusinde kr. incl. 115 tusinde kroner, der skulle bruges og henlægges til KV17 aktiviteter (det var før nogen havde tænkt på RV17 og det var under den daværende økonomifordeling mellem storkreds og lokalforeninger). Der var budgetlagt et arrangements-, fest- og aktivitetsniveau på 145 tusinde kroner. Niveauet blev væsentligt lavere.

Vores budget for 2017 balancerer; men da vi lagde det, vidste vi ikke, at pengekassen ville blive så stor ved årets begyndelse.

Der er derfor, som antydet, grundlag for seriøse overvejelser om en budgetrevision for indeværende år, og måske her også tænke en tanke på den økonomiske situation Alternativet som sådan befinder sig i. Der er ikke mange, ud over os, der har penge på kistebunden. Nok ingen, der har et så stort beløb.

Det er ikke lang tid siden vi alle blev opfordret til at vurdere, om vi kunne sætte vores månedlige kontingent lidt op. I skrivende stund venter vi på hovedregnskabet til Landsmødet 27. og 28. maj. Vi ved endnu ikke helt, hvor alvorlig situationen er.

Men vi ved, at vore midler ikke skal samle støv på en konto i Merkur Andelskasse. De skal naturligvis arbejde for Alternativet, ikke mindst i et år som i år, hvor vi både skal have valgt vore kandidater ind i Borgerrepræsentationen i København, i Kommunalbestyrelserne i Dragør, Frederiksberg og i Tårnby, samt i Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Kredsens fire kommuneforeninger får i år deres andel af partistøtte og medlemsindtægter overført direkte fra Landssekretariatet, så kommuneforeningerne har penge at arbejde med. Hvad regionsrådsvalget angår blev der i oktober sidste år indgået en aftale mellem de tre storkredse København, Københavns Omegn og Nordsjælland om at kredsene i 2016 og 2017 deler udgifter til kandidatopstilling mm til regionsrådsvalget ligeligt imellem sig.

Storkreds København satser på, og vil bidrage til, at Alternativet – vore mange dygtige, kompetente og modige kandidater - får et brag af et resultat til kommune- og regionsrådsvalget. Et brag der skaber dønninger i hele Danmark, helt ind på Christiansborg.
Som en sidegevinst, på grund af reglerne om direkte kommunal og regional partistøtte, vil resultatet få væsentlig positiv betydning for kommuneforeningernes og storkredsenes økonomi fra næste år.

Der er nok at se til. Vi smøger ærmerne op, og fortsætter arbejdet frem til årsmødet til september.

København, den 15. maj 2017

:green_heart: :green_heart: :green_heart: Kærlig hilsen og rigtig god sommer ønskes alle :green_heart: :green_heart: :green_heart:
På Storkredsbestyrelsens vegne
Palle Skov
fg. Forperson
(fg. er forkortelse for: ’fungerende’ :blush:)

2 Synes om