Bestyrelsen i Storkreds Østjylland udtaler opbakning til vores legitime politiske leder

Josephine Fock er vores legitime politiske leder og hun bakkes op af Storkredsbestyrelsen i Alternativet Østjylland

Da Alternativet i 2015 drønede ind i Folketinget med 9 mandater, var det en drøm der foldede sig ud. I løbet af et øjeblik havde den grønne, sociale bæredygtighedsbevægelse fået en vægtig stemme og et helt nyt parti gjorde sit indtog på den politiske scene. Vi havde på det tidspunkt meget lidt konkret politik, men en masse holdepunkter og dogmer for den ønskværdige udvikling af politik samt et politisk manifest, der kunne binde bevægelsen sammen.

Ud fra dette punkt føltes det som ufatteligt vigtigt at gribe øjeblikket og udforme politikker i ekspresfart for at være med til at præge lovgivningen i DK. Alternativets ønske var at politik opstod fra neden gennem åbne politiske laboratorier kvalificeret gennem faglige og forskningsmæssige input for så at ende på den parlamentariske arena. I praksis blev tempoet dog så højt, at den parlamentariske gruppe blev den egentlige udfarende kraft. Vi fik ikke et topstyret parti, men et parti der udviklede politik på højt niveau med en altoverskyggende vægt fra Folketingsgruppen. Vores politiske leder Uffe Elbæk var den drivende kraft i denne kreativitet og fik mulighed for at præge vejen på grund af hans evner, visioner og position som den partiet hvilede sig op ad.

I dag 5 år efter står partiet ved et vendepunkt. Den politiske leder er ikke givet af sig selv og vi har for første gang nu reelt valgt en politisk leder ud fra de ønsker, vi som parti har brug for bliver realiseret. Vi har haft en demokratisk proces hvor 6 kandidater gav deres bud på lederskabet og vi valgte en person med et stærkt mandat, som den fornyende kraft, der er brug for nu. Det blev Josephine Fock.

Vi mener, at partiet står overfor en fornyelse som er præget af viljens kraft fremfor drømme. Vi er nået dertil, hvor hele partiets medlemsskare skal være fortrop i politikudviklingen fremover. Vi ønsker at partiet bindes sammen i denne politikudvikling og organiserer sig på måder, der matcher dette behov. Vi kender nu vores styrke. Vi har oplevet at Alternativets grønne bæredygtighedsudspil erobrede den politiske dagsorden. Vi har oplevet at rykke ved det politiske landskab.

Vores bud på ny politisk kultur har været en politisk agenda fra starten. Et ønske om at vi med tiden kunne skabe opbrud i blokke og politiske forsteninger og samle os om det politiske samarbejde. Vi vidste godt, at dette har en lang bane også for os selv, men det var vigtigt at stille op som mål. Det er det stadig.

I Østjyllands storkreds, der repræsenterer de 10 kommuner i Østjylland, bakker vi entydigt op om Josephine Fock, som vores legitime demokratisk valgte politiske leder. Vi kender hende fra et langvarigt samarbejde. Hun er i sin tid valgt i Østjylland og har været vores folketingskandidat indtil sidste valg, hvor hun blev afløst af Torsten Gejl, som vi også er superglade for. Josephine har altid passet sin kreds og deltaget i lokalarbejdet i stor udstrækning gennem årene. Vi kender Josephine Fock som en skarp politisk tænker, en tydelig stemme med klare holdninger, et handlekraftigt menneske og en yderst loyal person. Altid på Alternativets grundlag; de tre bundlinjer, vores værdier og dogmer og manifest.

Vi opfordrer hele partiet til at samle sig om de politiske opgaver, at forsone sig med fortiden og at se fremad. Vi tror, at vi som parti kommer styrket ud af en proces, der på mange måder viser hvilke værdier og handlinger vi værdsætter, og som også viser, at dette tager tid og skal bygges op gennem udvikling af mange og manges erfaringer.

På vegne af Storkredsbestyrelsen for Alternativet i Østjylland

Carsten Borup, forperson

13 Likes

Kære Carsten Borup med flere

Mange tak for hele teksten - især det med viljens kraft samt det sidste opfordrende afsnit. Her er plads til dynamik og bevægelse i et positivt syn på fremtidige muligheder og konklusioner - mange, mange tak for det!

Kærlig hilsen
Gunhild

2 Likes

Den holdning, der kommer til udtryk her, er typisk for Alternativets måde at løse konflikter på: Vi fejer dem ind under guldtæppet. Jeg vil minde om at vi står i en meget kritisk situation, hvor ikke mindre end 23 medlemmer kommer med belastende oplysninger om vores nye politiske leder, og hvor vi har en folketingsgruppe, som har svært ved at samarbejde med hende. Der er følelser på spil. Ondt blod. Derfor nytter det ikke noget at opfordre folk til at samarbejde.

Desuden viste valget af vores leder at partiets medlemmer er delt i to fløje, som har vidt forskellige opfattelser af hvad der skal tegne partiet fremover. Josephines fløj vandt, men det betyder vel ikke at vi bare skal afskrive den anden fløj, og lade en masse medlemmer melde sig ud af partiet. Alternativet er i dyb krise, og det er på tide, at vi tager problemerne alvorligt.

1 Like

Hej Kære Carl Bloch

Hvad betyder “ondt blod” kunne du uddybe det?
Min erfaring er, at Tanken faktisk kan lede Følelsen, når Viljen er til stede og erkendt! - Altså uden gulvtæpper…

Hej fra Gunhild

2 Likes

Personligt mener jeg ikke vi har fløje. Jeg kan ikke se en stor politisk uenighed formuleret nogen steder. At mennesker har personlige oplevelser med hinanden og konflikter baseret på temperamenter skal da løses i en dialog mellem de mennesker, som det handler om. Og slet ikke i pressen.

4 Likes

Kære Gunhild.

Med “ondt blod” mener jeg at de pågældende medlemmer og politikere stadig bærer nag. Det er tydeligt at de ikke er i stand til at tilgive Josephine og se fremad, for i så fald havde de gjort det forlængst.

Konflikten imellem fornuft og følelse er lige så gammel som menneskeheden. De menneskelige samfund forudsætter en høj grad af orden, og derfor har alle kulturer favoriseret fornuften, fremfor følelsen. Det går jo ikke at borgerne bare gør hvad de har lyst til. Men det er ikke uden problemer. Følelserne kommer altid til udtryk på den ene eller den anden måde: I form af skænderier, sidespring, skilsmisser, mord, revolutioner, krige, …

Følelserne vil altid være der. Og forholdet imellem fornuften og følelserne vil altid være meget kompliceret. Det troede jeg faktisk var alment anerkendt i dag. Det undrer mig at du giver udtryk for en anden holdning. Du mener tilsyneladende at fornuften kan styre følelserne, og på den måde neutralisere dem. Men det er der vist ikke ret mange mennesker der kan. I hvert fald ikke sådan uden videre. I praksis skal følelserne frem i lyset, så man kan bearbejde dem. Det kræver hårdt psykologisk arbejde. Det er meget lettere at lægge låg på følelserne, altså undertrykke dem, men det er ikke nogen god løsning. Det løser ingenting. Spændingerne og konflikterne hober sig op over tid, og til sidst går det helt galt.

Vh. Carl.

2 Likes

Selv om Josephine Fock vandt en pæn sejr i den sidste og afgørende valgrunde, så gik et stort mindretal på 42 % af stemmerne til Theresa Scavenius. Hun er betydeligt mere kompromisløs og konfrontatorisk end Josephine, og vil omdanne Alternativet til noget i retning af et protestparti. Men det kan du selvfølgelig vælge at se bort fra, fordi det ikke er noget der står på skrift.

Mange tak for uddybningen Carl - Jeg er helt med på, at følelser som vrede, jalousi, mv. er gode indikatorer for os mennesker, der fortæller os, at vi har brug for at bearbejde større eller mindre konflikter i rette fora!
I din uddybning skriver du også “fornuften”, men jeg skrev faktisk begrebet “Tanken”, så måske har vi “talt” lidt forbi hinanden - jeg kan i hvert fald godt huske, at jeg har haft mange sjove, ufornuftige tanker, som har gjort løsning på en fastfrossen situation.

2 Likes

Du har sikkert ret i at nogle medlemmer stemte på Theresa i den tredje valgrunde, fordi de for alt i verden ville undgå at Josephine blev valgt. Men Theresa fik også ret mange stemmer i den første og anden valgrunde. Jeg må indrømme at venstrefløjen i partiet ikke udgør 42 % af medlemmerne, men så er det måske 25 %. Noget i den retning.

Jeg beklager hvis jeg har misforstået dig, Gunhild. Men jeg tror stadig at der skal meget mere end nogle sjove, ufornuftige tanker til at løse den fastfrosne situation i Alternativet. Hvilke sjove, ufornuftige tanker vil du selv foreslå?

1 Like

At stemme på Theresa er ikke at tilhøre en fløj.

2 Likes

Theresa havde en klar profil, som var i opposition til Josephines profil. Man må da gå ud fra at de medlemmer, som stemte på hende, også gik ind for det som hun stod for. Ligesom de vælgere, som stemmer på Alternativet, også går ind for Alternativets politik. Det er logik for perlehøns.

1 Like

Siden valget af politisk leder her i foråret er det blevet mere og mere klart, at mange af vore medlemmer er illoyale overfor Alternativet, når man i stedet for at gå til bl.a. Josephine Fock eller hovedbestyrelsen går til pressen. Jeg vil derfor opfordre til, at man stille melder sig ud eller samler sig om at afklare og forbedre Alternativet. Vi har samarbejdsmæssigt et godt slogan: Tal med og ikke om! Vh, Ecaterina P.

4 Likes

Hvem ved, måske er det alle vores fem folketingspolitikere, som har udtalt sig anonymt til pressen. Det går jo ikke at de melder sig ud af partiet. Problemet stikker dybt, og kan ikke løse ved at opfordre alle utilfredse medlemmer til at melde sig ud. Det er på tide at vi indser at partiet er i dyb krise.

2 Likes

Josephine og Theresa havde forskellige strategier. Det er en vigtig forskel.

Jeg er enig med dig i en stor del af det du skriver, men vil nu alligevel, for nøjagtighedens skyld, anføre, at der ikke var 23 medlemmer der kom med belastende oplysninger om Josephine i Informations artikel.

Først og fremmest aner vi ikke, om der er tale om medlemmer eller ikke-medlemmer … De er tale om 23 anonyme kilder, that’s it.
Desuden, så kom de jo ikke alle med belastende oplysninger, det var “kun” størstedelen af dem (eller hvordan det nu stod i artiklen).
Ydermere, så er en af de mest belastende oplysninger, den konkrete hændelse om at Josephine skulle have rusket i ordstyreren fra landsmødet i 2015, blevet afvist af ordstyreren selv, ifølge 2 navngivne personer der har talt med ordstyreren … Og ærligt talt, jeg er en hel del mere tilbøjelig til, at tro på mennesker der stiller sig frem med navns nævnelse, end på anonyme kilder.

Men jeg er helt enig med dig i, at vi har en tilbøjelighed til at ville lukke konflikter ned, uden et reelt forsøg på at få dem løst, og så sige noget i stil med, at nu er det et lukket kapitel og vi skal være positive og se fremad.
Jeg tænker den tankegang i høj grad er medvirkende til det kaos og konfliktniveaue vi ser pt.
HB har dog, med deres udmelding i går, kraftigt opfordret til at Josephine og Uffe får løst de indbyrdes konflikter de 2 har, så Alternativet fremadrettet kan bruge krudtet på politik og politikudvikling.
Om det så er nok, det er jo selvfølgelig et reelt spørgsmål.

Mht. fløje, så mener jeg nu nok Josephine har udtalt, at selvfølgelig bør vi også inddrage de tanker og ønsker som Theresa kom med under valgprocessen, og ligeledes også de tanker Rasmus kom med.
Jeg synes Josephine den grad indbød til samarbejde, hvilket gør det ekstra ærgerligt med det efterfølgende kaos.

5 Likes