Bestyrelse og FV-kandidater i Storkreds Sjælland

Vi har nu haft både årsmøde og opstillingsmøde i Storkreds Sjælland, og det gik fantastisk godt.
Tak for jeres seriøse OG muntre deltagelse.

Ulla%20og%20Sven
Der var ikke mere end to kandidater til bestyrelsen: Ulla Munksgaard og Sven Christensen.
Det er ikke optimalt med kun to i bestyrelsen, men vi har optimistisk konstitueret os med Ulla som forperson og kasserer og Sven som næstforperson.

Vi satser på at finde personer i storkredsen, som gerne vil lægge et organisatorisk arbejde i storkredsbestyrelsen, og så holder vi et ekstraordinært årsmøde i oktober.

Lige nu ser det ud som om, at vi er ved at finde en form, hvor vi har en lille bestyrelse, men har tovholdere på krævende men selvstændige poster. Således er Bine Siefert tovholder på kandidatudvalget (KU18) og Chris Wiedbrecht på Europaparlamentsvalget. Vi søger en tovholder på valgteamet, så hvis du har lyst, så skriv til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Vi har besluttet i den nye bestyrelse at være meget opsøgende og få kontakt med lokalforeningerne, så I får snart mail fra Sven om besøg.

Bine havde arrangeret supergode indslag med kandidaterne på opstillingsmødet, og vi fik valgt 5 folketingskandidater. Stående fra venstre: Claus Jansson og Carsten Bering. Siddende fra venstre: Anne Grete Kamilles, Rasmus Nordqvist og Sascha Faxe. Vi skulle gerne op på at være 12 kandidater, så vi satser på et supplerende opstillingsmøde i efteråret, hvor mangfoldighedsprincippet realiseres, så kandidatteamet har flere unge og etnisk ikke-dansk og ligevægt af mænd og kvinder osv.
Som konfliktmægler fik vi valgt Helle Chelina Jensen og til ombudsrådet blev Carsten Andersen valgt.

Storkredsen vil i den kommende tid kunne opleve disse menneskers engagerede og aktive indsats. Hold øje med kalenderen i AlleOs. Vi ses!

:green_heart: Ulla