Besøg af Christian Poll i Taastrup

Den 19. august kommer Christian Poll til Taastrup Kulturcenter, Poppelalle 12. Christian Poll er inviteret af Danmarks Naturfredningsforening for at han kan fortælle om sit syn på den kæmpeudfordring Danmark står overfor hvad angår klima, natur og miljø. Han har igennem en menneskealder kæmpet naturens og miljøets sag. Først som lærer på Laborantskolen, rådgiver hos COWI, sagsbehandler i Miljøstyrelsen, rådgiver på DTU, 10 år som miljømedarbejder i DN og endelig de seneste fire år som natur- og miljøordfører for Alternativet i Folketinget. Han opnåede ved valget den 5. juni 2019 ikke genvalg, hvorfor han nu har bedre tid til i bredere forstand at fomidle den viden, han har oparbejdet.

1 Like