Beskyttelse mod 2,3,4,5G

I 60-70 protesterede, vi mod A-kraft, og som et af få lande lykkedes det at stoppe det!

I dag ligger der 2 A-kraftværker i ruiner til fare for befolkningen i tusinder af år fremover!

Der blev godkendt sprøjtemidler som iflg. videnskaben (betalt af industrien) ikke var til fare for miljøet, og ville nedbrydes inden det nåede grundvandet-

I dag begynder vi så at betale regningen, - rester af sprøjtemidlerne findes i vores i drikkevandet og vi kan se frem til at skulle betale for at rense vores drikkevand!

Vi er så nået frem til at teleindustrien og deres eksperter siger at 2-3-4-og 5 G ikke er skadeligt, og regeringen giver grønt lys til udrulning og rådfører sig kun med et par experter (som er betalt af teleindustrien),og på trods af at advarsler fra forskere verden over, lytter regeringen kun til teleindustrien. uden at lytte til eller informere befolkningen, uden at tage hensyn til at diverse vedtagne konventioner overtrædes, uden at EU`s forsigtighedsprincip bliver taget i brug

Vil ministeren tage forholdsregler til at beskytte befolkningen, som allerede med de nuværende systemer udviser sygdoms tegn og belaster sundhedsvæsenet,-ved at lytte til den forskning der allerede findes og sætte gang i uvildig forskning?

Sianette Kwee som arbejdede på Århus universitet, advarede allerede omkring 2010 mod de skader der kan ske ved brug af wi fi, men fik mundkurv på.

Venlig hilsen

Arne Møller Andersen

3 Likes

Der er 8 forslag om 5G politik på vej til Politisk Forum

1 Like

Er det en politisk vision? Eller konkrete politiske forslag (som ikke skal i Politisk Forum)?

Bør de ikke lægges ud til bred dialog?

Jeg ved ikke meget mere end det jeg skrev. Og at de er resultat af en lang proces, vist også med høring på Christiansborg sidste forår. Rolf Bjerre var tovholder.
forslagene er godkendt af ledelsesudvalget i POFO til at skulle fremlægges i POFO.

Ok, tak. Jeg forstår ingenting. @Rolf_Bjerre1?

Enig i at det kunne bære rart med en opdatering.

1 Like

Det er meget veldokumenteret, at trådløs teknologi skader mennesker, dyr og planter. Se f.eks https://www.emf-portal.org/en, https://powerwatch.org.uk/science/studies.asp, https://www.emfscientIst.org/

Her er et link til baggrundsmateriale til medlemmer og ansatte i Europaparlamentet. Det er også nyttig baggrundsviden for beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau!
Effects of 5G wireless communication on human health: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

3 Likes