Beløbsgrænse

Hvad synes i om, man vil sænke beløbsgrænsen til 350.000 kr? For at få mere arbejdskraft ind i landet. Synes virkelig jeg mangler svar på det her.

Sådan som jeg ser det, så har Danmark ikke behov for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft indenfor den beløbsgrænse der her lægges op til.
Som jeg forstår det, så er det beløb jo ikke kun selve lønnen, men indeholder også feriepenge og pensionsopsparing, således at vi taler om en bruttoløn på omkring 25.000 kr. om måneden uden feriepenge og pension.
Det jeg er meget bange for, det er at dette i virkeligheden vil blive brugt som løntrykkeri, ved at give lov til import af arbejdskraft på dette ikke specielt høje niveau, og derfor er jeg så absolut modstander af forslaget.
Hvorledes vores folketingsgruppe så forholder sig til forslaget, det er jeg meget spændt på … Men det kommer vi vel til at se på torsdag (21/2), hvor forslaget skal til 1. behandling i salen.

1 Synes om

Og det var i min optik et rigtigt ØV-svar vi fik … Men desværre også i tråd med min fornemmelse af, at der, i hvert fald på ledende plan i Alternativet, til dels glemmes den sociale bundlinie, således at vi er ved at udvikle os til en halt tre-benet hest.
Jeg synes det er sørgeligt.

1 Synes om

Har det på samme måde, blev ikke klogere af det svar hun gav. Det er svært når man snakker med folk og skal give, så flyvsk et svar.