Bedre dialog-klima

Hvilke funktioner kan hjælpe os med at nudge folk til et godt dialog-klima?
F.eks. tænkte jeg på om man ikke skulle gøre profil-billederne ud for hver kommentar lidt større og opfordre alle til at uploade et billede af sig selv, hvor de smiler. (Det er meget sværere at svine nogen når man sidder og kigger på et smilende billede af personen)

1 Like

Jeg kendte ikke ordet “at nudge” og slog det op på “Videnskab.dk/kultur”. Der stod:

Begrebet nudge stammer fra bogen Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness fra 2008 skrevet af adfærdsøkonomen Richard Thaler og juraprofessoren Cass Sunstein.

Udgangspunktet er den lange liste af kognitive bias, som moderne adfærdsforskning (adfærdsøkonomi og kognitiv psykologi) har afdækket, og som i dagligdagen medfører, at vores adfærd ofte systematisk afviger fra vores gode og velbegrundede intentioner.

På forsiden er der et billede af en elefantmor, der kærligt skubber elefantungen fremad. Illustrationen viser essensen af nudging. Det handler om at skubbe hinanden i den rigtige retning.

Så blev jeg så klog!

Jeg er ny i Alternativet. Jeg har fået det indtryk, at denne side “Alternativ Dialog” vægter saglighed i debatten. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tænkte, at de mange anonyme profil-billeder, der er her, var et udtryk for, at det er sagen, det handler om, og ikke personen.
Jeg har selv et smilende profilbillede, men valgte ikke at bruge det her for at passe ind i flokken.

Når det er sagt, kan jeg godt følge dig. Det er lidt underligt at skrive sammen med en person, som man ikke ved, hvordan ser ud, eller én som kigger en anden vej…
Jeg mener dog, at man skal være fri til at profilere sig, som man nu synes. Derimod skal vi forpligte os til at tale ordentligt til hinanden. Og den forpligtelse ligger jo i Alternativets værdier og debatdogmer. Vi skal lytte og være ydmyge og åbne for, at vi måske ikke selv sidder inde med sandheden. Det må være rigtigt og relevant at henvise til det, hvis det brydes i en samtale, venligt men bestemt.
Personligt tror jeg desuden på, at det er det gode og saglige argument, der vinder i sidste ende.

Gode tanker Inger! Og velkommen til.
Synes helt klart ikke vi skal tvinge nogen. Men ved dog af erfaring at folk der opfører sig super venligt og anstændigt ansigt til ansigt, nogle gange opfører sig mindre pænt på skrift, måske fordi de glemmer at der er et rigtig menneske i den anden ende. Det var den effekt jeg håbede man kunne modvirke ved at gøre det lidt tydeligere, at der var et venligt, velmenende menneske bag skærmen :smile:

Tak for velkomst og positiv respons, Mads!
Jeg kan høre, at du taler af erfaring - og med mere erfaring, end jeg har inden for området.
Lad os høre, hvad andre siger, som du jo også lægger op til i dit indlæg

Vedrørende bedre dialog-klima

Mine tanker om den digitale samtale

Påstande

  • Den digitale samtale risikerer let at blive ”amputeret”, fordi man ikke – som i en samtale ansigt til ansigt - kan aflæse hinandens ansigtsmimik, toneleje og kropssprog.

  • Misforståelser opstår lettere i den digitale samtale.

  • Den digitale samtale løber lettere af sporet.

Jeg vil uddybe min påstand med følgende eksempel:

Hvis jeg i en samtale ansigt til ansigt med en anden siger: ”Du er godt nok dygtig”, så kan den, jeg taler med se, høre og mærke, om jeg siger det velment, eller om jeg ironiserer/ nedgør.
I en digital samtale, vil jeg ikke umiddelbart kunne aflæse, hvordan udtrykket: ”Du er godt nok dygtig,” er ment”. Jeg skal dvæle ved udtrykket og gøre overvejelser frem og tilbage over, hvordan det mon er ment og vurdere udsagnet i forhold til, hvad samtalen i øvrigt har indeholdt. Der er åbent for mange mulige betydninger/tolkninger af udtrykket. For at gardere sig imod, at det kunne være negativt ment, bliver man let tilbøjelig til at vælge forsvarspositionen og svarer tilbage med en form for modangreb, så er man da rustet, hvis det, der er sagt, skulle være negativt ment, men dermed løbes også risikoen for, at samtalen begynder at køre af sporet.

Andre påstande

-I en samtale ansigt til ansigt er det ”il comme faut” at svare på et stillet spørgsmål.
-I den digitale samtale kan man have stillet et spørgsmål, som der kan gå l a n g tid, før det bliver besvaret. Det kan opleves som en stor frustration, fordi man kan have stillet spørgsmålet dybt engageret.

-I en samtale ansigt til ansigt med flere deltagere, hvor der tales om en fælles sag, er det ”god smag” at holde samtalen i gang.
-I den digitale samtale kan der opleves ”store huller”/ lang tavshed i samtalen, hvor man tænker, at nu er samtalen da vist gået i stå. Det opleves som en uforpligtethed på den samtale, man indgår i.

Løsningsforslag
Helt overordnet skal man deltage med forpligtethed i den digitale samtale, såvel som ”det er god smag” at deltage forpligtet i samtalen ansigt til ansigt, så man ikke spilder andres tid og skaber unødig frustration hos meddebattørerne.

Den digitale samtales begrænsning bødes der allerede for med kompenserende tegn, som f. eks. smileys og synes-om-tegn. Det er fint, men ikke tilstrækkeligt.

Jeg vil foreslå, at man indfører flere og nye tegn som:

-Har jeg forstået dig ret?
-Hvad jeg skriver, skal du forstå velment
-Hyppigere udtryk for at noget er velment.
-Jeg holder pause i debatten
-Jeg deltager ikke mere i debatten
-Jeg deltager kun med nogen interesse i debatten
-Jeg vender tilbage senere (tidsangivelse)

Venlig hilsen Inger

1 Like