Bæredygtigt demokrati i parti og bevægelse

Vi skal have overensstemmelse mellem vedtægter og praksis i Alternativet og afstemme forventninger mellem Politisk Ledelse og Politisk Forums opgaver. Hvordan formulerer vi retningslinjer, så vi hurtigt kan tage stilling til ny politik, på områder, hvor det er åbenlyst, at der ikke kan forventes stor enighed?

Det er ikke noget jeg har skrevet. Undrer mig at nogen kan skrive med mig som afsender ???

Jeg synes at det kunne være interessant at lade os inspirere af holakrati-tankegangen.

Der er fordele og ulemper ved det. En af fordelene er, at vi kan få en opgavefokuseret organisation. En af ulemperne kan være, at det kan være svært at holde overblik over, hvem der har hvilke ansvarsområder.

Det kunne være interessant at kontakte Holacracy.org og spørge, om de vil være med til at gøre os klogere på organisationsformen og på, om det kunne være noget for os.

1 Synes om