Årsmødet

I går holdt vi holdt vi årsmøde. Michael, Ole undertegnede (Andreas) udgør fortsat bestyrelsen. Anders er suppleant.
Den 8. april holder bestyrelsen sit første møde, hvor vi blandt andet konstituerer os. Hvis du har forslag til dagsorden, må du meget gerne sende forslaget, som et svar på dette opslag eller til assens@alternativet.dk senest onsdag den 27. marts.