Årsmødet lørdag d.16.1.2021 kl.14 / forslag m.m

Kære Lejre Alternativister.

På grund af Corona situationen vil årsmødet lørdag d.16.1.kl.14 ikke finde sted fysisk, men virtuelt. Hvordan det rent praktisk vil foregå vender vi tilbage med i et senere nyhedsbrev.
Eneste forslag, som bestyrelsen har modtaget, er baseret på bestyrelsens egne tanker om en nedlukning og sammenlægning af lokalforening Lejre. Det er stillet af undertegnede, Carsten Teichert og kan læses i forlængelse af dette nyhedsbrev.
Jeg håber, at så mange som muligt vil dukke op - også selvom det er virtuelt.

Med ønsker om et godt nyt år 2021,

Carsten Teichert (afgående forperson)
Kai Drewes (næstforperson)
Ulla Jensen (afgående kasserer)


FORSLAG om nedlukning og sammenlægning:
----------------------------------.-----------------------------

Medmindre de fremmødte til årsmødet ønsker noget andet, herunder at nedsætte en ny bestyrelse, lukker Lokalforening Lejre ned i sin nuværende form og et udvalg, gerne den gamle bestyrelse, iværksætter de nødvendige tiltag for at eksekvere nedlukningen.
Nedlukningen kan ske i de trin som er beskrevet i alleos: https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/643 .

Den gamle bestyrelse undersøger samtidigt de nødvendige trin for at sammenlægge Lejre med andre lokalforeninger, således at det politiske initiativ kan videreføres sammen med andre lokalforeninger i nabolaget, pt. arbejder storkredsen med en idé om at sammenlægge, Holbæk,Lejre, Roskilde og Køge.