ÅRSMØDET: Husk deadline for indsendelse af forslag og opstillingsgrundlag

Kære medlemmer af Alternativet Helsingør,

Bestyrelsen minder om, at der d. 10. oktober er deadline for indsendelse af forslag til bestyrelsen om punkter til behandling på årsmødet samt indsendelse af opstillingsgrundlag fra kandidater til bestyrelsesvalg (du skal fortælle hvem du er, og hvorfor du vil stille op til bestyrelsen).

Alle er velkommen til at stille op til bestyrelsen, og vi kan bruge alt den hjælp, du kan bidrage med, her op til kommunalvalget næste år. Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen og gerne vil vide mere om, hvad det kræver af dig, kan du ringe til Helene, som er den nuværende forperson. Ring på 60132379.

Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 7. november kl 13-17, hvor vi holder årsmøde. Franciska Rosenkilde vil holde et oplæg om sine ordførerskaber i starten af mødet. Afslutningsvis vil vi tale om Å’s mærkesager til KV21. Du kan se hele programmet for dagen her.

Tilmeld dig årsmødet ved at sende en mail til: helsingoer@alternativet.dk

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Helene, Bina, Morten og Ditte