,Årsmødet er flyttet til 12.4 pga ændring i Renes Kalender,samme tid samme sted

Dagsorden til Årsmødet i Alternativet Ringkoebing.Skjern. Afholdes den 15.3. kl. 19.00 på Vestjyllands Højskole.

Forinden selve årsmødet (generalforsamling) skal vi møde vor mand på “tinge” René Gade. Han starter kl. 19.00 i pavililonen.
Rene er politisk ordfører for Alternativet på Christiansborg. Han gjorde sig bemærket, da han i 2017 meldte ud, at han ikke ønskede at genopstille til folketinget ved næste valg. Som grund gav han, at politikerne ikke talte eller behandlede hinanden på ordentlig vis.René har det sidste år været flere gange i Vestjylland og ligner ikke en mand der er færdig i dansk politik. “Så kan de lære det, ka’ de!” Inden generalfosamlingen, hvortil der hører kaffe og k,age ved vi mere om Ny politisk kultur.

Dagsorden

 1. valg af dirigent.
  2.valg af stemmetællere
  3.Bestyrelsens beretning v. forperson Børge Sommer.
  4 Fremlæggelse af regnskab. Kasserer Holger Enevoldsen.
 2. Fremlæggelse af næste års budget.
  6.Fremlæggelse af forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget.
 3. Bestemmelse af antal medlemmer i bestyrelsen fremoer.
  8 Valg af bestyrelse, alle nuværende medlemmer modtager valg.
  9., Forerslået er Mads og Georg Reenberg.
  10 valg af revisorer.