Årsmødet 2021 er flyttet til 19. maj 2021

P.g.a. Covid 19 restriktionerne er årsmødet udskudt for at mødet kan afholdes i Medborgerhuset med spisning og efterfølgende årsmøde og opstillingsmøde til KV21.

1 Like