Årsmøde

Kære medlem af Alternativet Svendborg Kommune

Det du nu læser er vores nyhedsbrev. Heri orienterer vi løbende om de begivenheder og events der sker i vores lokalområde, som vi meget gerne vil have I deltager i og/eller tager stilling til. Har du et ønske om at en event eller et emne skal indgå i nyhedsbrevet, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Indhold i brevet:

 • Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet Svendborg
 • Resultatet af opstillingsmødet
 • Kim og Pavias udmelding fra kandidatgruppe og bestyrelsen
 • Referater bestyrelsesmøder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet at det ordinære årsmøde i år rykkes fra det ”normale” august/september til juni. Flere grunde ligger bag dette, de vigtigste af disse vil nævnes her:

 1. Da efteråret byder på et kommunalvalg, ønsker bestyrelsen ikke at der skal bruges ressourcer i efteråret på et årsmøde.
 2. En ny bestyrelse vil kunne blive valgt som kan lægge en valgstrategi sammen med kandidaterne og følge den helt frem til valget.
 3. Pavia Jacobsen har trukket sig fra bestyrelsen (mere om dette senere i brevet), hvorfor et nyt valg til bestyrelsen vil være hensigtsmæssigt.
  Der indkaldes dermed til ordinært årsmøde i lokalforening Alternativet Svendborg kommune, torsdag den 8/6-2017, (sted vil komme senere).
  Dagsorden og formelle krav vedhæftes her: Indkaldelse_Dagsorden_årsmøde_2017.pdf (368.7 KB)

Vær specielt opmærksom på tidsfristerne for indsendelse af forslag og opstillingsgrundlag hvis du ønsker at fremsætte forslag eller kandidere til en bestyrelsespost i foreningen. (Fristen er 25/5-2017)

Desuden vedhæftes til denne mail vores vedtægter, hvor det fremgår hvilke vedtægter der kan ændres og hvilke der ikke kan (disse er minimumsvedtægter fra landsforeningen): Vedtægter for Alternativet Svendborg Kommune 09-06-16.pdf (92.7 KB)

Vær opmærksom på at ønsker du at komme med forslag på årsmødet, skal disse ifølge vedtægterne være afsendt/underskrevet af to medlemmer af lokalforeningen.

Resultatet af opstillingsmødet
Ved det supplerende opstillingsmøde i starten af april blev det besluttet at Karl-Magnus Bidstrup skal være vores spidskandidat til kommunalvalget.
Det blev desuden besluttet at rækkefølgen på stemmesedlen skal være således:

Karl-Magnus, Nina Rosmarin, Kamille Blomst Wind, Ditteemilie Daisy Corleoni, Laura Hallberg.

Vi ønsker dem alle tillykke og et godt valg!
Det fulde referat af mødet kan læses her: Referat_Supplerende_opstillingsmøde.pdf (383.7 KB)

Pressemeddelelse angående resultatet kan læses her: Pressemeddelelse om spidskandidat 2017.pdf (41.6 KB)

Kim og Pavias udmelding fra kandidatgruppe og bestyrelsen
Kim Christopher Nielsen har valgt at trække sig som kandidat til kommunalvalget. Vi er selvfølgelig kede af at Kim ikke længere er en del af vores kandidater, men vi ønsker ham alt held i sine fremtidige eventyr og håber at se ham igen i forskellige sammenhænge.
Pavia Jacobsen har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem i Alternativet Svendborg. Pavia blev valgt som suppleant ved vores sidste årsmøde, men indtrådte som bestyrelsesmedlem i efteråret efter Nina Rosmarin trak sig. Vi takker Pavia for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen og for Alternativet Svendborg frem til nu og ønsker ham god vind. – Johan Toft der blev valgt som 2. suppleant ved sidste årsmøde, indtræder i bestyrelsen.

Referater bestyrelsesmøder
Referat bestyrelsesmøde 19 marts, OBS. Dette møde var vores første sociokratiske møde og det var derfor svært at lave et rigtigt referat, men alle beslutninger truffet på mødet fremgår. Referat_bestyrelsesmøde_Marts_19.pdf (550.0 KB)

Referat bestyrelsesmøde 13 april, OBS, ved dette møde er der en evaluering af opstillingsmødet, vær opmærksom på at de elementer der fremgår af evalueringen, er noget vi skal forholde os til fremadrettet og er alt der blev fremlagt på vores møde. Det repræsenterer ikke nødvendigvis bestyrelsens samlede holdning på alle punkter. Det fremgår også i referatet at vi beslutter at afholde årsmøde i december, denne beslutning er senere blevet ændret. Referat_bestyrelsesmøde_April_13.pdf (54.8 KB)