Årsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Sydsjælland :green_heart:

Hermed indkaldes til kommuneforeningens årsmøde

Det er ved at være tid til vores årsmøde.
Årsmødet vil blive afholdt

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00 - 21.00

Vi satser på langt om længe at kunne mødes fysisk, så mødet afholdes i

Remisen Næstved
Farimagsvej 45
4700 Næstved

som ligger lige ved Næstved station, og i nærheden af såvel en parkeringsplads som et parkeringshus, således at fysisk adgang skulle være nemt.
Samtidigt med det fysiske årsmøde afholder vi det også over Zoom, således at der ingen undskyldning er for ikke at deltage :grin: :wink:

Ønsker man at deltage via Zoom, så er der en tilmeldingsfrist der hedder senest den 6. april kl. 17.00., og tilmelding sker her
Deltager man fysisk i Remisen må man meget gerne tilmelde sig begivenheden her, men det er ikke noget krav.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent(er) og stemmetæller(e)
  3. Bestyrelsens beretning for kommuneforeningen fremlægges til debat og godkendelse
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor(er)
  8. Eventuelt

Alle forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen på mail: sydsjaelland@alternativet.dk senest den 16. marts 2022.

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, så må du meget gerne indsende et lille “opstillingsgrundlag”, men det accepteres også såfremt man stiller op på selve årsmødet.
Husk at kandidater til bestyrelsen først kan vælges 90 dage efter første kontingent er indbetalt.

Alle forslag og eventuelle kandidaters navne og opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse, sammen med endelig dagsorden for mødet.

Jeg håber mange deltager, uanset om det er fysisk eller digitalt, og at vi kan få sparket lidt liv i foreningen igen :green_heart:

På bestyrelsens vegne
Jan