“Årsmøde”

Kære medlemmer af Alternativet på Amager

I inviteres hermed til årsmøde/generalforsamling i bydelsforeningen Amager, d. 24. februar kl. 19-20.30. Mødet holdes i lokalerne i Åbenrå.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Orientering om Lokaludvalgene
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før på amager@alternativet.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner

Uffe Meulengracht, Bodil Nissen, Ida Nielsen, Morten Thygesen og Mette Rud NIelsen

Bydelsforeningen Amager

1 Like