Årsmøde

u indkaldes hermed til årsmøde i Alternativet, Randers afdeling, mandag den 6. maj 2019 kl. 18.00 i Helligåndshuset, Erik Menvends plads 1, Randers.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødets afholdelse.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest to uger før mødet ved indsendelse af et opstillings grundlag.

Man behøver ikke at vent helt til årsmøde og maj. Hvis du har lyst til at give en hånd med i valgkampen, så holder vi 2. planlægningsmøde den 1. april kl. 18.00, Hellighåndshuset, Erik Menveds Plads 1, Randers.
Alle er velkommen, også hvis du bare er nysgerrig.
Kig forbi, hvis du har lyst til at dele ideer, hænge plakater op eller noget helt andet.

Håber vi ses.

Bestyrelsen