Årsmøde udskydes indtil videre pga Corona virus

Kære Lejre Alternativister.

I lyset af den aktuelle Corona smitte situation og det forhold, at vi gerne så at så mange som muligt deltager kredsens årsmøde har vi valgt af aflyse mødet d. 17.3 og udskyder det indtil videre.

Når vi igen er tilbage til normalen følger en ny dato og specifikt vil der blive tale om et åbent årsmøde, hvor vi specifikt inviterer Roskilde kredsens bestyrelse med, med henblik på et fremtidigt samarbejde. Alle vil dog være velkomne - også ikke medlemmer af partiet!

Alt for nu, vi vender tilbage med en ny dato efter Corona.

God weekend og alr godt i de her meget specielle dage:
Bestyrelsen i Lokalkreds Lejre
Ulla Jensen (afgående kasserer),
Kai Drewes (næstforperson)
Carsten Teichert (forperosn)