Årsmøde tirsdag d. 20 marts på Greencubator med spisning hos Send Flere Krydderier

Kære medlem på Nørrebro,

Tirsdag d. 20 marts afholder vi Årsmøde på Nørrebro, hvor vi bl.a. skal vælge en ny bestyrelse. Hvor den sidste periode har stået i Kommunalvalgets tegn, bliver Lokaludvalget og den organisatoriske sammenhæng nu vigtige emner fremover. Af forskellige grunde har flere fra den nuværende bestyrelse valgt ikke at genopstille.

Derfor er der brug for dig! Mød op på Greencubator på næste tirdag kl. 19, hvis du overvejer eller har mod på at blive en del af Alternativet Nørrebros bestyrelse, eller bare gerne vil møde andre alternativister på Nørrebro. Tilmeld dig eventet på facebook her:

:point_right: https://www.facebook.com/events/359067591239939/ :point_left:

Har du lyst til at spise med? Så mødes vi på Verdens Kultur Centret kl. 18.00. Skriv til noerrebro@alternativet.dk hvis vi skal reservere en madbillet til dig :cherries:

Årsmødet afholdes I kontorfællesskabet Greencubator, Nørrebrogade 20, fra kl. 19-21

Program for Årsmøde:

Kl. 18.00-19.00: Fællesspisning hos Send Flere Krydderier, VKC (50 kr.)

Kl. 19.00-19.15: Ankomst og velkomstdrink på Greencubator

Kl. 19.15-19.45: Debat om Nørrebro Lokaludvalg (se mere herunder) + hemmelig gæst :tada:

Kl. 19.45-20.00: Bestyrelsens beretning og debat om bydelsforeningens rolle I den kommende periode

Kl. 20.00-20.10: Pause

Kl. 20.10-20.15: Godkendelse af vedtægter og regnskab

Kl. 20.15-21.00: Valg af revisor, bestyrelesmedlemmer og suppleanter

Kl. 21.00: Tak for I aften!

Bliv en del af Nørrebros lokaludvalg!

Mange initiativer på Nørrebro udspringer af 3 arbejdsgrupper, som alle kan kan blive en del af.

Hvis du brænder for udviklingen af Nørrebro, så vær med til at engagere dig i en eller flere arbejdsgrupper. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne finde Alternativister til alle 3 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er åbne for alle og har fokus på følgende emner:

1. Børn og Unge – idræt, kultur, skole:
Arbejder overordnet med at understøtte det gode børne- og ungeliv på Nørrebro. Bl.a. ved at skabe lige muligheder for alle bydelens børn og unge for at deltage i foreningslivet, herunder at Nørrebro får flere brede, stærke foreninger/fritidstilbud med faciliteter og lokaler på Nørrebro.

2. Social og Sundhed:
Arbejdsgruppens fokus er, at støtte op om tiltag på Nørrebro, der giver længere levealder, færre kroniske syge og mindre ulighed på sundhedsområdet. Derudover at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet og den sociale sammenhængskraft på Nørrebro.

3. Byrum, Miljø og Trafik:
Denne arbejdsgruppe arbejder for et kreativt og aktivt byrum, intelligente trafikløsninger, der mindsker den gennemkørende trafik på Nørrebro og giver plads til de bløde trafikanter (cyklister og gående), samt den kollektive trafik. Foruden bevarelse af bydelens grønne oaser.

Du kan læse mere her om Nørrebros lokaludvalg her: http://noerrebrolokaludvalg.

Til årsmødet kan du høre mere om, hvordan vores nuværende medlem af Lokaludvalget Jonathan Riis har oplevet opstarten. Du kan også høre mere om arbejdsgrupperne og deres organisering. Hvis du har spørgsmål og/eller interesse, er du altid velkommen til at kontakte os på noerrebro@alternativet.dk.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig på næste tirsdag!

Mange hilsner
Bestyrelsen på Nørrebro