Årsmøde Thy-Mors på grundlovsdag (5. juni) 2019

Årsmøde på grundlovsdagen i 2019
Flere oplysninger følger.

Alternativet Thy-Mors øverste myndighed er årsmødet, som hermed indkaldes med rettidig varsel ifg. vedtægterne.

Nærmere program følger: Vi tænker at skaffe taler, men hvem er ikke fastlagt.

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.

Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for Lokal- og Kommuneforeningen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af forslag fra medlemmerne

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af revisor (er)

  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum [1 – 10] medlemmer af Kommuneforeningen.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest [3/4] uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Venlig hilsen

Aase Stjerne Hansen

Forperson Lokalkreds Alternativet Thy-Mors

tlf… 30648319

mail aase.stjerne@gmail.com

Årsmøde (generalforsamling) for Alternativet Thy-Mors
Tid: onsdag den 5. juni (grundlovsdag) kl. 14.30.
Sted: Plantagehuset, Plantagevej, Thisted.

Dagsorden:
se standarddagsorden ovenfor.

tilføjelse til dagsorden:
5 A. indarbejdelse af nye vedtægter
(vedtaget på landsmødet i Odense lørdag den 27. april 2019)