Årsmøde - Storkreds København. Søndag den 21. marts kl. 11

Kære Medlemmer,

I et år med kommunal- og regionsvalg ser vi ekstra meget frem til Årsmødet, som vi afvikler digitalt søndag den 21. marts kl. 11-13.

I næste uge følger et nærmere program, hvor vi udover at vælge det nye hold til bestyrelsen også skal have valgt vores kandidat til Europa Parlamentet. Så vi kigger tæt på vores lokale forhold. Og så løfter vi blikket ud mod Europa med valg og en snak om at etablere en baggrundsgruppe for vores EP-kandidat. Vi forbereder også en lille overraskelse.

Det formelle:
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden årsmødet. Ændringsforslag kræver 3 stillere. Frist er 21. februar kl. 11.00.

Kandidater til bestyrelsen. Kom frem - kom frem. Vi har rigtig mange spændende ting på det kommende års dagsorden, så alle gode kræfter er velkomne. Hvis du er interesseret i bestyrelsen, så send dit opstillingsgrundlag senest 2 uger inden årsmødet. Frist er den 7. marts kl. 11.00.

Banker dit hjerte for Europa kan du gøre dit kandidatur gældende til kommende EP-valg. Send dit opstillingsgrundlag senest 2 uger inden årsmødet. Frist er den 7. marts kl. 11.00.

Delegerede til Politisk Forum og Hovedbestyrelsen er valgt på tidligere møde.

Da mødet foregår digitalt kan tilmelding kun ske via AlleOS. Find event på AlleOS.

Mange hilsner,
‘Fællesbestyrelsen’ - København