Årsmøde - reminder

Hej alle medlemmer af alternative i lokalforening Hjørring. I har forhåbentlig fået denne indkaldelse i jeres mai. Lige nu er vi ikke så mange tilmeldte… Men det kan nås endnu. :wink:

Der indkaldes hermed til årsmøde i Alternativets lokalkreds i Hjørring.

Sted: Vendelbohus
Tid: D. 17/9 2018 kl.19.30-21.00.

Dagsorden er i følge vedtægterne:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent(er)
Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af forslag fra medlemmerne (Ingen forslag er kommet)
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Evt.

Vær sød at tilmelde jer ved at svare på denne mail, så Vendelbohus ved, hvor mange vi bliver. Gerne så hurtigt som muligt. :slight_smile:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativets lokalkreds i Hjørring.