Årsmøde & "Power/Palaver"

Kære medlemmer!

Indkaldelse til årsmøde i Alternativet Sorø

Værkerne, den 31. oktober 2019 kl 19.

Vi indleder årsmødet med en åben drøftelse:

Alternativet Sorø 2.0
Hvor skal vi hen du? Power eller palaver.
En cafédebat om, hvordan Alternativet Sorø kan slå igennem med en grøn, social og økonomisk sammenhængende dagsorden.

Selve årsmødet:
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Beretning fra bestyrelsen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  6. Godkendelse af nye vedtægter (jf. Kommuneforeningers minimumsvedtægter af 27. april 2019)

  7. Behandling af forslag fra medlemmer

  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før mødets afholdelse. Forslag skal være stillet af en gruppe på minimum to medlemmer af lokalforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen