Årsmøde, opstillingsmøde og valgfest, Alternativet Aarhus

Vi glæder os til at se dig lørdag d. 28. marts kl. 15.00-18.30 til årsmøde og håber, at du også vil være med til at spise og feste efter mødet.

Tilmelding via AlleOS:

Politisk ordfører og medlem af Folketinget, Torsten Gejl, fortæller omkring årsmøde og opstillingsmøde:

På årsmødet skal vi først og fremmest vælge en ny bestyrelse. Enkelte af de nuværende medlemmer stiller op igen, men vi har behov for flere, der har lyst til at være med, hvor det sker. Vi har et super hyggeligt fællesskab og høj energi, som vi gerne vil dele med nye bestyrelsesmedlemmer, der brænder for forandring og bæredygtighed. Vi har stort behov for dine ressourcer og din lyst til at gøre en forskel. Som medlem af bestyrelsen er du med, hvor lokal aktiviteter skabes og nye initiativer fødes. Så kom og vær med til at lave fx temadage om klima, arrangere PopUp-café, debat og workshops, eksperimentere med borgerinddragelse, styrke vores lokalpolitiske arbejde og hvad du selv måtte have af gode idéer.

Vi mødes en gang om måneden, men er konstant i dialog med hinanden om de projekter, vi hver især har del i eller tager ansvar for.

Send dit opstillingsgrundlag til aarhus@alternativet.dk senest d. 13.03, hvor du fortæller kort om dig selv, hvad du byder ind med og brænder for.

Bestyrelsens består af:
Forperson, næstforperson, kasserer, medlemsansvarlig, lokaleansvarlig, kommunikationsansvarlig, politikansvarlig, kampagneansvarlig, eventansvarlig og suppleanter.

NB. inden årsmødet afholder storkredsen opstillingsmøde til folketingsvalget og regionsrådsvalget:

PROGRAM ALTERNATIVET AARHUS' ÅRSMØDE

 • 15:30 Velkomst, valg af dirigent, stemmetællere, referent.
 • 15:40 Bestyrelsens beretning, v. Kasper.
 • 15:50 Regnskab fremlægges, v. Christoph.
 • 16:00 Kort beretning fra byrådsarbejde, baggrundsgrupperne og politikudviklingsgrupperne.
 • 16:20 Præsentation af kandidater til bestyrelsen. Opstillingsgrundlag tilsendes aarhus@alternativet.dk senest d. 13.03.
 • 16:30 Valg til bestyrelsen - pause mens der tælles op.
 • 16:40 Præsentation af kandidater til suppleantposterne.
 • 16:50 Valg af suppleanter - fællessang mens der tælles stemmer op.
 • 17:00 Præsentation af den nye bestyrelse samt suppleanter

Tidsplan for tema om KV21

 • 17:15 Into og grundlæggende om processen til KV21.
 • 17:25 Fortælling fra kandidat workshoppen, forventninger til aspiranter.
 • 17:40 KV21 kandidatpræsentation. Stiller du op til KV21?
 • 18:00 Samtalesalon om forventninger til lokalforeningen / Alternativet i Aarhus.
 • 18:30 Afrunding, info på hjemmesiden og processen herfra.
 • 18:30 → Fællesspisning og årsfest. Mad bestilles fra Café Fika og betales ved årsmødet.