Årsmøde onsdag den 29. marts

Årsmøde onsdag den 29. marts kl. 19-22 i Alternativet Aarhus

Otte håbefulde og energiske mennesker stiller op til bestyrelsesvalget. Strukturgruppen fremlægger et forslag, som betyder at lokalforeningen gennem det næste år gradvist vil gå væk fra de mere traditionelle vedtægter og over til en helt ny og spændende struktur.

Det foregår i **Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg. **

Program
Musikalsk velkomst
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Beretning v/ Carsten Borup
Regnskabet fremlægges v/Jan Persson
Afstemning om beretning og regnskab
Forslag fra medlemmerne: fremlæggelse, debat og afstemning
PAUSE
Kandidat til forperson-posten: præsentation og valg
Kandidater til bestyrelsen: præsentation og valg
Valg af revisorer
PAUSE med musik
Resultat af valget og afrunding

Kandidater
Tenna Duch Schaldemose (kandidat til forperson-posten)
Trine Aslaug Hansen
Thor Clasen Jonasen
Rasmus Foged Lauritzen
Lone Donbæk Jensen
Liza Kuyucu
Jan Persson
Carsten Borup

Den nyvalgte bestyrelse skal hjælpe lokalforeningen gennem en vigtig periode, med bl.a. KV17 som én af de store opgaver. Hvorfor stiller de op? Hvad håber de at udrette gennem det næste år i lokalforeningen? Det får vi at høre, når de præsenterer sig på mødet.

Hvem vil du have med i bestyrelsen? (Vi har brug for mindst 5 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer) Er du mest til de gamle eller til de nye vedtægter som de bedste rammer for lokalforeningen?

Aht. planlægningen må du meget gerne melde dig til på Billetto (Årsmøde i Alternativet Aarhus | Billetter | Højbjerg | Andet | Billetto — Denmark). Når du det ikke, møder du bare op. Velkommen til årsmøde!

Med grønne forårs-hilsner

Bestyrelsen

  • og her kommer de nuværende vedtægter så:

Strukturgruppens forslag (den rigtige version 1.2) kan findes her:

https://docs.google.com/document/d/1itHKBh2u14naeQTC2zw4TfA2yK7nU29eHSnCrwI8UGc/edit#heading=h.xgvgxmnw73wm

De annoncerede forslag kan du læse her:
Ændringsforslag

Bestyrelsen og strukturgruppen anbefaler, at forslaget til nye vedtægter for Alternativet Aarhus vedtages.

Hvis de nye vedtægter ikke vedtages, foreslår bestyrelsen og strukturgruppen som en nødløsning, at § 18, stk. 6, i de nuværende vedtægter ændres som følger:

Nuværende version:
Disse vedtægter har gyldighed fra det stiftende møde 7. september 2016 indtil de revideres til første ordinære årsmøde i 2017.

Forslag:
Disse vedtægter har gyldighed fra det stiftende møde 7. september 2016 indtil de revideres senest på det ordinære årsmøde i 2018.

			Fremsat af bestyrelsen og strukturgruppen 

FORSLAG til afstemning på Årsmødet Alternativet Aarhus d. 29. marts 2017
De nugældende vedtægter forlænges med et år, frem til den 29.3.2018.
Fremsat af Bodil Burian