Årsmøde og Supplerende opstillingsmøde i Alternativet Fredericia

Indkaldelse til Årsmøde og opstillingsmøde i Alternativet Fredericia.

Tirsdag den 6. juli indkalder bestyrelsen i Alternativet Fredericia til Årsmøde samt til supplerende opstillingsmøde til Kommunalvalget 2021 kl. 18.00.

Adresse for arrangementet kommer ud sammen med den endelige dagsorden og der vil blive mulighed for at deltage digitalt.

Programmet for dagen er, at vi starter med opstillingsvalget til kommunalvalg 2021.

Alle der har lyst til at stille op skal senest den 29. marts indsende opstillingsgrundlag (max en A4 side) til bestyrelsen på mailadressen: kimarthur@profibermail.dk

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.
Opstillede kandidater vil løbende fremgå på AlleOs // Alternativet

Program opstillingsmøde start 18.00:

Valg af opstillingsform - sideordnet eller listeopstilling & nomineret spidskandidat eller uden spidskandidat

Præsentation af kandidater

Valg af kandidater samt evt. spidskandidat

Medlemmer der ønsker kandidere til valg skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før til bestyrelsen på kimarthur@profibermail.dk

Allerede opstillede kandidater fremgår

Pause

Årsmøde starter kl. 19:00

Dagsorden Årsmøde 2020 Alternativet Fredericia

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af forslag fra medlemmerne

  6. Valg af forperson

  7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af revisor (er)

  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet skal fremsendes til bestyrelsen på kimarthur@profibermail.dk senest 3 uger før afholdelse af mødet.

Medlemmer der ønsker kandidere til valg skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før til bestyrelsen på kimarthur@profibermail.dk

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag fremsendes til medlemmer senest 2 uger før afholdelse af mødet.

Den nuværende bestyrelse i Alternativet Fredericia er værter med noget godt til ganen.

Vi glæder os til at se Jer alle

På Bestyrelsens Vegne

Kim Arthur Nielsen, Forperson
Alternativet Fredericia

Adressen for mødet er Ægirsvej 17, st., 7000 Fredericia v. Martin Runager.

Der er ikke indkommet nogle forslag,
Bestyrelsen har ikke modtaget oplysninger om nogen nye kandidater, så vi stiller med 4 kandidater til kommunevalget.

PBV

Kim Arthur Nielsen, Forperson
Alternativet Fredericia