Årsmøde og sommerhilsen

Kære alternative nordsjællændere

Først og fremmest glædelig sommer til jer alle!

Den korte version af nyhedsbrevet:

Indkaldelse til Årsmøde
Indsendelse af forslag: senest d. 10. august
Tilmelding: senest d. 15. august
Kandidatur til bestyrelse og POFO: senest d. 27. august
Opfordring til alle om, at oprette profil på ”Alleos”
Infosiden

Årsmøde i Nordsjælland d. 10. september**

Vi glæder os til at se jer til Årsmøde for Alternativet i Nordsjælland:
Lørdag d. 10. september kl. 11-17 på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13 i Hillerød
Deadline for tilmelding: 15. august på mail: Storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Det vigtigste ved Årsmødet er, at vi skal være sammen, - gense gamle venner, hilse på nye og diskutere, snik snakke, grine og blive klogere. Derudover er der en masse emner, som vi ifølge vores vedtægter skal behandle.
I vil få en dagsorden sendt ud senest 14 dage før årsmødet.

Inden mødet vil vi bede jer om at overveje:**

Forslag til vedtægts ændringer eller andre forslag du ønsker til afstemning?
På vores seneste årsmøde i Nordsjælland d. 26. september 2015, vedtog vi Vedtægter for Alternativet i Nordsjælland Se vedhæftede fil: Vedtægter Nordsjælland sept. 2015

På Alternativets landsmøde d. 28. maj blev der vedtaget et sæt minimumsvedtægter som er gældende for alle kredse.
Nogle af minimumsvedtægterne er ”kan” vedtægter, andre er ”skal” vedtægter.
”Skal” vedtægterne er således fremover de gældende vedtægter for os i Nordsjælland.
”Kan” vedtægterne skal vi stemme om til årsmødet d. 10. september. Det betyder, at vi enten kan vedtage dem med den ordlyd, der er foreslået i minimumsvedtægterne, eller beslutte os for en anden formulering.
Der er også mulighed for, at I kan stille forslag om emner der enten ikke er vedtægtsforslag, eller vedtægtsforslag som endnu ikke er nævnt i hverken vores ”egne” Nordsjællands-vedtægter eller i minimumsvedtægterne.
**Send forslag ind på Skabelon
senest d. 10. august 2016 kl. 23.59
Mail: Storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Vil du stille op til bestyrelsen her i kredsen? -
Det er en supergod lejlighed til at lære en masse skønne mennesker at kende, og du bliver så klog på hvordan organisationen ”Alternativet” er bygget op. Det eneste det kræver er, at du har lyst, mod og evner til at være med til at udvikle den organisatoriske del af Alternativet I Nordsjælland.
Send et kort skriv, hvor du præsenterer dig selv og motiverer din opstilling.
Vi sender det ud til alle forud for mødet.
Deadline for indsendelse af kandidatur: d. 27. august kl. 23.59
Mail: Storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Vil du stille op til Politisk Forum?
Du vil sammen med et medlem fra kredsens bestyrelse få indflydelse på udviklingen af partiets politik i Alternativets centrale politiske organ: Politisk Forum.
Send et kort skriv hvor du præsenterer dig selv, og motiverer din opstilling.
Vi sender det ud til alle forud for mødet.
Deadline for indsendelse af kandidatur: d. 27. august kl. 23.59
Mail: Storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Husk at gå ind og opret din profil på Alleos**

For at vi kan bruge Alleos efter hensigten er det afgørende, at vi alle opretter vores profil! Så hvis du ikke allerede har gjort det så brug 10 minutter på det så snart du har tid. AlleOs // Alternativet

Vi håber, at I får en dejlig sommer med ferie og samvær med familie og venner.

Det er godt nok en dejlig tid.
Kærlig hilsen
Bestyrelsen i Nordsjællands storkreds
Du finder vores kontaktoplysninger på: AlleOs // Alternativet

**

INFO-siden:**

aktuelt:
NYHED !! Alternativets nye hoved-www: AlleOs // Alternativet

Andet:
alle disse links kommer senere på “alleos”
Alternativets “gamle” www‐side: http://alternativet.dk/
Kontaktoplysninger Storkreds Nordsjælland: http://alternativet.dk/nordsjaellands‐storkreds/
Storkreds Nordsjællands offentlige Facebook‐gruppe: Redirecting...
Kalender med aktiviteter i regi af Alternativet: http://alternativet.dk/kalender/
Diskussionsgruppen “En Seriøs Bæredygtig omstilling” : Bæredygtig omstilling | Facebook
(for alle: anmod om adgang på selve siden)
Diskussionsgruppen “Alternativet Global Politik” Alternativet Global Politik | Facebook
Alternativets vidensdatabase: http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Forside
Oversigt og kontaktoplysninger på Lokalforeninger: Lokalforeninger og Storkreds i Nordsjælland LB - Google Documenten
Alternativets shop, ”ShÅppen” http://shop.alternativet.dk/
Aktivgruppe, Nordsjælland (lukket gruppe) Redirecting...

Generelt om Storkreds Nordsjælland
• Nyhedsbreve udsendes som hidtil direkte til medlemmerne af Storkredsen. Forkvinden skriver, evt. sammen med andre fra bestyrelsen.
• POFO, Politik Forum. Stedet hvor Alternativet fastlægger partiets politik. Vores storkreds har et POFO-udvalg på 5, der mødes lokalt inden POFO mødet afholdes nationalt. Efter årsmødet 2016 har vi 2 medlemmer og to suppleanter i POFO-kredsen.
• Kontakt til kredsens MF’ere, Christian Poll og Pernille Schnoor, sker løbende via FB, hvor alle kan skrive til dem.
Lokalgrupper:
Gribskov: Redirecting...
Halsnæs: Redirecting...
Helsingør: Redirecting...
Hillerød:https://www.facebook.com/groups/172229983137438/https://www.facebook.com/groups/172229983137438/
Frederikssund:https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=Alternativet%20i%20Frederikssund&tas=0.9983315127901733
Allerød: Redirecting...
Hørsholm: Facebook
Rudersdal: Redirecting...
Furesø: Redirecting...
Helsingør-Fredensborg-Hørsholm(HFH): Redirecting...
Egedal: Redirecting...