Årsmøde og snak om EU og FV19 valgene m.m

Kære Alternativister i Lejre.

Tusinde tak for jeres hjælp til plakatophængningen i går og til dels i dag. Det var rigtig dejligt, at vi fik det hele til at spille og at vi nu kan tage fat på vores næste aktivitet, hvor vi naturligvis også skal tale om EU og Folketingsvalg, når den formelle del er overstået.

Kom derfor meget gerne til:

Årsmøde for “Alternativet Lejre”
onsdag d.15.maj kl. 19:30 på adressen
Carsten Teichert
Melissehaven 9
4330 Hvalsø

Dagsorden ifølge vedtægterne er følgende og forslaget skal være bestyrelsen i hænde
senest onsdag d.17.april , på email lejre@alternativet.dk eller evt. i min postkasse .

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne

//Fra bestyrelsen:
Den gamle paragraf 8.stk.1
Stk. 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst seks ugers varsel.
erstattes med:
Kommuneforenungens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

  1. Valg til bestyrelsen
  2. Valg af revisor (er)
  3. Eventuelt

Efter mødets officiell det har vi så fohåbentlig også til at tale politik, valgkamp og andre arrangementer.

Vel mødt d.15.maj

Tilmeld dig gerne, med kom også, slevom du ikke fik tilmeldt dig enten på
https://alleos.alternativet.dk/events/view/3542
eller vi mail til lejre@alternativet.dk

Kh
Bestyrelsen for Alternativet Lejre

Carsten Teichert, forperson
Kai Drewes, næstforperson
Ulla Jensen, kasserer
Marianne Olsen, 1.suppleant