Årsmøde og opstillingsmøde mandag den 22. marts 2021

Alternativet Assens

Vi udsender hermed opstillingsgrundlaget for Ole Dupont Kofod. Michael Plauborg har valgt ikke at stille op alligevel.

Opstillingsgrundlag for Ole Dupont Kofod

Jeg har været medlem af Alternativet siden august 2016 og været medlem af bestyrelsen

for Assens lokalforening en del år. Siden december 2020 har jeg været medlem af Fagråd

for grøn omstilling.

Politisk føler jeg mig godt hjemme i Alternativet. For det første kan jeg lide, at man

opererer med tre bundlinjer og at økonomien skal underordne sig menneskelige hensyn.

For det andet kan jeg identificere med Alternativets seks kerneværdier, ikke mindst

generøsitet, mod og humor. For det tredje oplever jeg, at medlemmerne (eller i hvert fald

dem, jeg er stødt på) praktiserer partiets værdier og debatdogmer og generelt leverer

sobre debatter på et højere fagligt niveau, end jeg er stødt på mange andre steder.

Som kandidat til og forhåbentligt kommende medlem af Assens Byråd vil jeg arbejde for:

 bedre infrastruktur i kommunen, særligt udvikling af kollektiv trafik*, cykeltransport

og delebiler,

 fremme af en kompetencekultur i kommunen – at sikre, at medarbejderne bliver

stadigt mere kompetente til deres arbejdsopgaver,

 bedre sagsbehandling – primært ved at lytte til medarbejdernes behov og prøve at

opfylde dem,

 arbejde for at Assens bliver en mere attraktiv kommune for børnefamilier gennem et

kvalificeret og forskelligartet pasnings- og skoletilbud,

 mindre sprøjtning af kommunale arealer, mere divers natur,

 få prioriteret kultur højere i alle aldersgrupper.

Derudover loyalt arbejde for de ønsker, Alternativets lokale medlemmer ønsker sat på

dagsordenen.

*i første omgang få forbedret betjeningen af kommunens jernbanestationer og

busknudepunkter

Ole Dupont Kofod

Glamsbjerg 1. marts 2021