Årsmøde og opstillingsmøde mandag den 22. marts 2021

Alternativet Assens

Årsmøde og opstillingsmøde

Vi indkalder til årsmøde og opstillingsmøde mandag den 22. marts 2021 kl. 19.00. Hvis der ikke er restriktioner, som forhindrer, at vi mødes fysisk, afholdes årsmødet i Mulighedernes Hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg. Hvis det ikke er muligt, afholdes det virtuelt.

Dagsorden til årsmødet:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Godkendelse af budget for 2021 og regnskab fra 2020 (kommer senere)
 • Behandling af forslag fra medlemmer.
 • Sidste frist for indsendelse af forslag er den 8. marts 2020
 • Forslag skal mindst have to stillere.
 • Valg:
 • Valg af forperson (ønsker genvalg)
 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer ( et bestyrelsesmedlem ønsker genvalg) Vores suppleant Anders Bech ønsker at indtræde i bestyrelsen
 • Valg af to suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest den 8. marts 2021 til assens@alternativet.dk . Årsmødet kan dispensere fra dette.

Dagsorden til opstillingsmødet:

Indtil videre har Ole Dupont Kofod og Michael Plauborg valgt, at de gerne vil stille op som kandidater til det kommende byrådsvalg i november 2021. Medlemmer i Assens kan endnu nå at stille op, hvis de sender deres opstillingsgrundlag senest den 1. marts 2021 til bestyrelsen på mail assens@alternativet.dk Hvis man ønsker at stille op som kandidat, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen sender opstillingsgrundlaget ud til alle medlemmer i Assens senest to uger før mødets afholdelse.

Hvis mere end 50 % af medlemmerne stemmer for kandidaterne til mødet, har kandidaterne hermed fået ret til at stille op til det kommende byrådsvalg. Vi har en afstemning for hver kandidat.

Vi håber at se så mange af vores medlemmer som muligt til års- og opstillingsmødet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alternativet Assens