Årsmøde og opstillingsmøde i Storkreds København

Kære medlemmer af Storkreds København

Alternativet København Storkredsforening indkalder til årsmøde og opstillingsmøde søndag d. 10. marts 2024 kl. 11 i Salen, Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 København S.

Se dagsorden for både årsmøde og opstillingsmøde på AlleOs

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse, dvs. d. 11 februar, til storkreds.kbh@alternativet.dk og skal være stillet af en gruppe på minimum tre medlemmer af Storkredsen.

I storkredsbestyrelsen kan vi godt bruge nye og flere kræfter. Medlemmer, der ønsker at indgå i bestyrelsen, skal sende deres opstillingsgrundlag 4 uger før mødet dvs. senest d. 11. februar til storkreds.kbh@alternativet.dk Hvis der ikke er indkommet nok kandidater, vil det blive muligt at kandidere på selve årsmødet.

Så stil op til bestyrelsen og vær med til at forme fremtidens udgave af Alternativet.

Årsmødet slutter kl 12. Umiddelbart efter begynder storkredsens opstillingsmøde, der varer indtil kl 13.

Storkredsen og valg til region og kommuner
Regionskandidater vælges på et senere møde i samarbejde med de andre storkredse i Regionen.
Siden der nu hverken er lokalforeninger i Dragør, Tårnby og Frederiksberg, har storkredsforeningen ansvaret for, at Alternativets medlemmer kan stille op til kommunalbestyrelsen i de tre kommuner.
Storkredsbestyrelsen vil derfor indbyde interesserede medlemmer til et opstillingsmøde i efteråret. Datoen bliver udmeldt senere.

Frister før opstillingsmødet
Medlemmer der ønsker at kandidere til valg på opstillingsmødet skal indsende et opstillingsgrundlag til bestyrelsen senest 11 februar, 4 uger før mødet, på storkreds.kbh@alternativet.dk

Aspirant
Er du stadigvæk kun ved overvejelserne om at blive kandidat, tilbyder vi et aspirant forløb hvor du på lige fod med de opstillede kandidater får uddannelses - og træningstilbud der kvalificerer dig som kandidat. Aspirant ordningen tilbydes til alle, der overvejer et kandidatur uanset om det er Folketinget, Region Hovedstaden eller din kommune. Der er mulighed for at melde sig til dette på selve opstillingsmødet.

Tilmelding og afstemning
Års- og opstillingsmødet afvikles elektronisk. For at kunne deltage i afstemningen skal man være tilmeldt afstemningen via AlleOs.

Efter afslutningen af opstillingsmødet kl 13 serveres en let frokostbuffet. Der er samtidig en lille pause indtil kommuneforeningens årsmøde kl 13.30.